Adam Mirek został nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

23 lutego 2017, 16:48 Alert

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Energii 16 lutego 2017 r. powołała na stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Adama Mirka.

fot. Ministerstwo Energii

Nowy prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek ma 60 lat. Od 2013 r., był zatrudniony w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Wcześniej, przez wiele lat był związany z WUG-iem. W latach 2008-2013 był m.in. dyrektorem Departamentu Górnictwa, pełniąc w ramach swoich obowiązków nadzór nad zwalczaniem zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym oraz nad okręgowymi urzędami górniczymi. W latach 2006-2008, był dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Od 2005 r. jest biegłym sądowym z zakresu górnictwa i geologii z list Sądów Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach i Legnicy.

W ramach swych obowiązków uczestniczył m.in. w pracach związanych z nowelizacją ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Ponadto był przedstawicielem Prezesa WUG w komisjach ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, Rudy Miedzi oraz ds. Ochrony Powierzchni. Brał udział w pracach komisji powoływanych przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięć, zawałów, wyrzutów gazów i skał oraz związanych z nimi wypadków zbiorowych w kopalniach: „Zabrze-Bielszowice” w 1996 r., „Lubin” w latach: 1998, 1999 i 2003 oraz „Rudna” w latach: 1999, 2005, 2007 i 2016.

Jest członkiem Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, członkiem Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz członkiem Komisji ds. zagrożeń naturalnych: w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi – przy prezesie WUG.

Karierę górniczą rozpoczynał w 1981 r. od pracy w kopalni „Ziemowit”. Potem przez 6 lat pracował jako nadsztygar ds. geofizyki w bytomskiej kopalni „Bobrek”, by kolejne 8 lat spędzić w „Sośnicy”, gdzie m.in. projektował i stworzył od podstaw Dział ds. Tąpań kopalni.

Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia w latach 1976-1981), skończył też studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Górniczym AGH. Specjalizuje się w geomechanice i badaniach z zakresu geofizyki górniczej. Projektował i wdrażał systemy monitorujące zagrożenia naturalne w górnictwie.

Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych z zakresu górnictwa, geomechaniki, geofizyki oraz zagadnień prawnych związanych z górnictwem.

Adam Mirek obowiązki prezesa WUG obejmie 1 marca 2017 r.

Ministerstwo Energii