Bogactwa oligarchów rosyjskich nie zostaną skonfiskowane, ale przehandlowane na pomoc Ukrainie

21 maja 2024, 15:15 Alert

Unia Europejska zatwierdziła wykorzystanie przychodów z obrotu zamrożonymi aktywami Rosji do pomocy Ukrainie mające dać trzy mld euro w 2024. Konfiskata mogąca dać setki miliardów nie zyskała konsensusu w Unii.

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przekazanie przychodów z obrotu zamrożonymi aktywami Rosji w Unii Europejskiej na pomoc Ukrainie. Środki Banku Centralnego Rosji z tego tytułu pozwolą przekazać Ukraińcom około trzech mld euro w 2024 roku. 90 procent tych środków zostanie przekazana siłom zbrojnym.

Aktywa Rosji zamrożone przez fundusz Euroclear są warte 159 mld dolarów i zapewniły 557 mln euro przychody w pierwszym kwartale 2024 roku liczone od 15 lutego. Środki zebrane wcześniej mają służyć za zabezpieczenie ryzyka, na przykład pozwów rosyjskich. Wszystkie aktywa rosyjskie zamrożone na Zachodzie są warte 280 mld dolarów.

Nie przetrwał pomysł konfiskaty aktywów Rosji przez obawy Europy Zachodniej przed sporami sądowymi z tego tytułu. Był wspierany m.in. przez USA i Polskę. Pozwoliłby pozyskać setki miliardów euro na pomoc Ukrainie, która szykuje się na nową ofensywę Rosji w inwazji trwającej od lutego 2022 roku.

Reuters / Kommiersant / Wojciech Jakóbik

Kowal: Polska powinna naciskać na zajęcie aktywów rosyjskich po śmierci Nawalnego (ROZMOWA)