Amazon inwestuje w energetykę wiatrową w Polsce

17 kwietnia 2024, 14:00 Energetyka

Konferencja prasowa „Dlaczego Polska potrzebuje zielonej energii?” zorganizowana przez Fundację RE-Source Poland Hub oraz firmę Amazon, stanowiła ważne forum dyskusji na temat przyszłości energetyki w Polsce.

Spotkanie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli biznesu oraz mediów, aby omówić kluczowe aspekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Zwrócono uwagę na znaczenie zielonej energii dla naszej gospodarki, biznesu oraz indywidualnych konsumentów, a także na plany i działania podejmowane przez firmy w kierunku neutralności klimatycznej.

Amazon podpisał umowę z Vortex Energy Polska, firmą zależną od Vitol, na zakup 53 MW mocy czystej energii z dwóch farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku. Jest to pierwsza inwestycja Amazon w energetykę wiatrową w Polsce.

Kluczowe informacje

  • Projekty w Jastrowiu i Okonku wyprodukują rocznie ok. 113 000 MWh energii, co zasili ponad 50 000 polskich gospodarstw domowych.
  • Łączna moc farm wiatrowych wyniesie 53 MW, podnosząc moc wszystkich inwestycji Amazon w odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce do ponad 140 MW.
  • Farmy wiatrowe mają rozpocząć działalność w drugiej połowie 2025 roku.

Te inwestycje są częścią strategii Amazon dążącej do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2040 roku i zasilania całej swojej działalności globalnej w 100% energią z OZE do 2025 roku. Umowa wspiera również cel polskiego rządu dotyczący dekarbonizacji sektora energetycznego.

W 2022 roku Amazon już inwestował w energię odnawialną, podpisując umowę na zakup energii z farmy fotowoltaicznej o mocy 87 MW w Miłkowicach. Dodatkowo, zrobotyzowane centrum logistyczne w Świebodzinie wykorzystuje panele fotowoltaiczne do częściowego zasilania swojej działalności.

– Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest solidna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej w naszym kraju. Jednocześnie – jako największy na świecie nabywca energii odnawialnej – jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów, a także wspierania ambitnych planów polskiego rządu w zakresie ekologizacji sieci –podsumowuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z kolei Justine Ryan, Head of Renewables EMEA at Vitol and CEO of Vortex Energy podkreśla: – Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex i Amazon mają potencjał, by wnieść znaczący wkład w redukcję emisji i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez zrównoważoną i przystępną cenowo energię elektryczną w Polsce. Jest to ogromna szansa dla obu firm, a jednocześnie Vitol i Vortex będą szukać na tym rynku dodatkowych możliwości do współpracy. W szczególności dalsza nowelizacja ustawy 10H umożliwi nowe inwestycje w lądową energetykę wiatrową, które przyniosą długoterminowe korzyści dla Polski na poziomie lokalnym i krajowym.

Wpływ na społeczności i gospodarkę

Według nowego modelu ekonomicznego Amazon, projekty OZE firmy pomogły wygenerować od 2014 do 2022 roku szacunkowo 12 mld USD inwestycji i wsparły ponad 39 000 miejsc pracy tylko w 2022 roku. W Europie inwestycje Amazon w OZE przyczyniły się do wzrostu PKB o 723 mln EUR i wsparły 3 900 miejsc pracy w 2022 roku.

Grafika Amazonu ukazująca inwestycje firmy

Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hubwskazuje na wszechstronne korzyści płynące z energii wiatrowej:
– Energetyka wiatrowa to niezwykle nowoczesny, wydajny i długoterminowy silnik napędowy całej gospodarki. Efekty mnożnikowe w postaci lokalnych łańcuchów dostaw, dołączanie polskich przedsiębiorców do dostaw globalnych dla sektora, a także możliwości rozwoju zawodowego tysięcy pracowników w obszarze najnowocześniejszych technologii tworzą wartość nie do przecenienia z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Dobroczynne skutki rozwoju sektora odczuwać będą przyszłe pokolenia – także na długo po tym, jak główne instalacje wytwórcze zostaną zbudowane.

Amazon kontynuuje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, inwestując w odnawialne źródła energii w Polsce. Umowa z Vortex Energy Polska na zakup energii z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku to kolejny krok w realizacji celów firmy dotyczących ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Opracował Mateusz Gibala

https://biznesalert.pl/inflation-reduction-act-usa-odpowiedz-unia-europejska-przemysl-polityka-klimatyczna-energetyka-oze/