Nowe złoża gazu i ropy w Indonezji, w grze Malezja

26 września 2023, 12:00 Alert

Armada Akia i Pexco Tarakan podpisały umowę o podziale wydobycia z Ministerstwem Energii i Zasobów Mineralnych Indonezji. Dotyczy ona wydobycia z koncesji poszukiwawczej.

Gazowiec Clean Ocean, fot. Dynagas Ltd.

Malezyjskie Bumi Armada i jej spółka zależna Armada Akia oraz Pexco Tarakan podpisały umowę z rządem Indonezji, obejmuje ona zakup 8394 kilometrów kwadratowych terenu na którym mają znajdować się na dwóch złożach Aster i Tulip mają znajdować się znaczne zasoby ropy i gazu.

Złoże Tulip szacunkowo zawiera 860 miliardów stóp sześciennych gazu i 60 miliardów baryłek ropy naftowej. Portal offshore-energy podaje, że Bumi Armada chce wykonać zdjęcia sejsmiczne 3D aby ocenić możliwość przyśpieszenia wydobycia. Na potrzeby wydobycia spółka będzie korzystała z FSPO, statku określanego jako pływający punkt produkcji, przechowywania i załadunku ropy naftowej oraz gazu. Dodatkowo ma zostać wykorzystana stacja skraplania gazu ziemnego FLNG lub gazociąg.

Offshore-energy / Marcin Karwowski

PGNiG wchodzi na kolejne złoża, by uzupełnić wydobycie gazu na potrzeby Baltic Pipe