ARP: W czerwcu spadły w Polsce ceny węgla energetycznego

1 sierpnia 2017, 13:30 Alert

Ceny węgla energetycznego na krajowym rynku w czerwcu 2017 r. lekko spadły – wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto “na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, który monitoruje sytuację w polskim sektorze węglowym, indeks węglowy dla rynku ciepła PSCMI1 poprawiał swoją wartość i osiągnął poziom 208,46 PLN/t. W maju indeks wyniósł 208,64 PLN/t.

Natomiast indeks PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych pogorszył swój wynik prawie o 4 proc. i wyniósł 223,54 PLN/t (9,52 PLN/GJ). Jednak, pomimo znaczącego spadku mdm, wciąż przewyższa swą wartość sprzed roku o ponad 17 proc.
Polska Agencja Prasowa