Aktualizacja programu jądrowego nastąpi „wkrótce”

15 lutego 2019, 12:00 Alert

Urzędnik ministerstwa energii przypomniał, że chociaż atom został wpisany do strategii energetycznej, to jego realizacja zależeć będzie od aktualizacji programu jądrowego, która ma nastąpić „wkrótce”.

Fot. Pixabay

– Projekt strategii energetycznej do 2040 roku to parasol obejmujący wiele obszarów. To rewolucyjne podejście do ewolucji polskiej energetyki zakładające m.in. wprowadzenie energetyki jądrowej od 2033 roku. Wkrótce zostanie zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) – przekonywał podczas IV Polsko-Japońskiego Seminarium Czystego Węgla Waldemar Łagoda, zastępca dyrektora departamentu energii w ministerstwie energii.

Jego zdaniem strategia energetyczna jest od dawna oczekiwana przez społeczeństwo, polskie spółki energetyczne, partnerów europejskich. – Rolą ministerstwa jest zapewnienie spójności projektu strategii energetycznej z krajowymi planami na rzecz energii i klimatu – stwierdził.

Przypomniał, że zgodnie z zapisami strategii do 2043 roku ma powstać ok. sześciu reaktorów o mocy 6-9 GW. – Ich lokalizacja oraz moc będzie skorelowana z wygasającymi elektrowniami napędzanymi paliwami kopalnymi – powiedział .

Podkreślił przy tym, że strategia energetyczna ma charakter parasolowy. – Obejmuje wiele kierunków. Natomiast rozwój ich poszczególnych obszarów wymaga stworzenia dokumentów dotyczących danego zagadnienia. W przypadku atomu mówimy o PPEJ, który po przyjęciu polityki energetycznej zostanie znowelizowany – mówił przedstawiciel ministerstwa energii.

Piotr Stępiński