Rząd chce maksymalnie włączyć przemysł w budowę atomu w Polsce

10 grudnia 2020, 10:30 Alert

Rząd polski zamierza zmaksymalizować udział przemysłu krajowego w projekcie budowy elektrowni jądrowych. To temat webinaru Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska poświęconego rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce.

Energetyka jądrowa jest potrzebna Polsce po to, aby zapewnić stabilne i bezemisyjne źródła energii – ocenił Andrzej Sidło, główny specjalista departamentu energii jądrowej w ministerstwie klimatu i środowiska. – Upatrujemy w programie jądrowym korzyści lokalne dla krajowego przemysłu poprzez włączenie w realizację tego projektu w określonych obszarach.

– Na poziomie unijnym ani światowym nie wypracowano wzorcowych modeli zaangażowania kapitału krajowego w przemyśle jądrowym. W każdym kraju były inne rozwiązania, czego przykłady było widać w Wielkiej Brytanii, Finlandii czy Hiszpanii. Są to bardzo ciekawe rozwiązania, z których część można wdrożyć w Polsce – ocenił Sidło.

– To projekt długofalowy. Pożądane jest włączenie rządu w ten proces gospodarczy. Podejmujemy już pewne działania. Specyfika energetyki jądrowej jest prezentowana polskim przedsiębiorcom, aby możliwie szybko i łagodnie wprowadzić firmy polskie w ten proces – poinformował urzędnik. Przypomniał, że jego resort opracował raport poświęcony potencjałowi włączenia polskiego przemysłu w energetykę jądrową.

– Od około pięciu lat realizujemy dwie grupy działań przydatnych polskim przedsiębiorcom. Pierwsze to działania informacyjne i szkoleniowe, które mają zaprezentować polskim firmom meritum energetyki jądrowej – wyliczał Sidło. Powstały materiały dydaktyczne dostępne na stronach ministerstwa z wymogami technicznymi i jakościowymi zaangażowania w projekt jądrowy. – Nawet w naszym najbliższym otoczeniu w Unii Europejskiej polskie firmy wykonują już określone projekty dla elektrowni jądrowych – ocenił. Rząd może stymulować takie zaangażowanie. Dlatego zorganizował misje gospodarcze z udziałem firm polskich w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Kanadzie. Doszło także do przedstawienia polskich technologii na World Nuclear Exhibition we Francji.

Jak angażować przemysł w budowę elektrowni jądrowych? Jest wiele możliwości tworzenia prefabrykatów, modułowych prefabrykatów, drukowania 3D, angażowania stoczni, nowe pokolenie dobre w informatyce. Wymagana jest jednak odpowiednia kultura jądrowa – wyliczał dr Pekka Pyy starszy ekspert departamentu energii jądrowej w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Dyskusja na ten temat toczyła się na webinarze Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska poświęconemu rozwojowi atomu w Polsce. Brali w nim udział przedstawiciele administracji brytyjskiej prezentujący doświadczenia projektów elektrowni jądrowych Hinkley Point C oraz Sizewell C oraz fińskiej firmy Fennovoima opisującej doświadczenia projektu Hahnkivi 1 w Finlandii, a także koreańskiej firmy KHNP, która podzieliła się wiedzą na temat transferu technologii oraz wyboru lokalizacji elektrowni jądrowych.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Rosja już straszy atomem z USA w Polsce