font_preload
PL / EN
Alert 19 września, 2018 godz. 14:00   
REDAKCJA

MAEA: Atom może odegrać istotną rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych

atom energetyka jądrowa Elektrownia jądrowa w Temelinie. Fot. Wikimedia Commons

Energetyka jądrowa może wnosić istotny wkład do realizacji celu klimatycznego, dostarczając coraz większej ilości energii elektrycznej niezbędnej dla globalnego rozwoju gospodarczego – stwierdza nowy raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Opublikowany w ubiegłym tygodniu raport MAEA Climate Change and Nuclear Power 2018 został zaktualizowany w stosunku do ostatniej edycji z roku 2016 i uwzględnia najnowsze informacje naukowe i analizy, które dotyczą związku między produkcją energii i zmianami klimatycznymi.

Porozumienie Paryskie w dziedzinie klimatu, które ma na celu utrzymanie wzrostu globalnej temperatury w naszym wieku znacznie poniżej 2 st C oraz dołożenie wszelkich starań, aby ograniczyć ten wzrost poniżej 1.5 st. C, zosta ło przyjęte w grudniu 2015 r. podczas 21 Konferencji Stron (COP 21) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która odbyła się w Paryżu. Porozumienie to weszło w życie w listopadzie 2016 roku.

Zastępca dyrektora generalnego MAEA Michaił Chudakov stwierdził: „ten scenariusz wymaga wprowadzania na większą skalę wszystkich czystych, niskoemisyjnych technologii takich jak energia jądrowa, bowiem w najbliższych latach oczekuje się znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, której kraje będą potrzebować do dalszego rozwoju. Jeśli w ślad za tym rozwojem nie będzie postępować szybsze wdrażanie energii jądrowej to inne technologii mogą nie móc wypełnić tej luki – i nie wypełnimy przyjętych zobowiązań w dziedzinie klimatu”.

Produkcja i wykorzystanie energii stanowi prawie dwie trzecie całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG), znacząco przyczyniając się do zmiany klimatu. MAEA zauważa, że około 70% energii elektrycznej na świecie jest obecnie produkowane przez spalanie paliw kopalnych. Aby zrealizować cele klimatyczne 80% energii elektrycznej do roku 2050 będzie musiało pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych.

„Energetyka jądrowa, jako wielkoskalowe źródło energii, dysponuje znacznym potencjałem, aby przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych” – stwierdza się w nowym raporcie. Elektrownie jądrowe pozwoliły uniknąć emisji znacznej ilości CO2 w ostatnich dziesięcioleciach. MAEA szacuje, że w latach 1970-2015 wielkość ta wyniosła około 68 gigaton (miliardów ton) CO2.
Nowy raport MAEA stwierdza, że „wysiłki przemysłu jądrowego do stawiania czoła wyzwaniom – takim jak gospodarka odpadami promieniotwórczymi, względy bezpieczeństwa oraz wysokie koszty inwestycyjne – mogą przyczynić się do znacznego zwiększenia wkładu źródeł niskoemisyjnych do łagodzenia zmian klimatu”. Działania takie obejmują postęp w rozwoju składowisk odpadów promieniotwórczych, projektowanie reaktorów wyposażonych w pasywne systemy bezpieczeństwa i bezpiecznych z zasady działania, wdrażanie reaktorów generujących mniej odpadów oraz wprowadzanie alternatywnych modeli finansowania ich budowy.

MAEA ma nadzieję, że raport będzie „z pożytkiem wykorzystany przez decydentów biorących udział w pracach forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która zapewnia ramy międzynarodowych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu”.

W osobnej publikacji wydanej w ubiegłym tygodniu – zatytułowanej Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the period up to 2050 MAEA ostrzega, że globalne zdolności elektrowni jądrowych do wytwarzania energii elektrycznej mogą się zmniejszyć w rezultacie trwającego procesu wyłączania starych reaktorów i zmniejszonej konkurencyjności przemysłu jądrowego.

Obecnie na świecie czynnych jest 455 energetycznych reaktorów jądrowych, o sumarycznej mocy ok. 400 GWe. Wyprodukowały one w ubiegłym roku 2503 TWh energii elektrycznej, co stanowiło około 10 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej.

W scenariuszu wysokiego rozwoju przewiduje się, że moc elektrowni jądrowych osiągnie 511 GWe do 2030 r. i 748 GWe do roku 2050. W stosunku do obecnych zdolności stanowi to wzrost odpowiednio o 30 proc. i 90 proc.. W scenariuszu niskiego rozwoju moc elektrowni jądrowych ma spaść do 352 GWe w 2030 roku i wzrosnąć do 356 GWe w roku 2050.

World Nuclear News , CIRE.PL