Fotowoltaika zdominuje przyszłoroczne aukcje OZE

20 sierpnia 2020, 16:47 Alert

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości o wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w aukcjach w 2021 roku. Z uzasadnienia wynika, że maksymalna ilość w 15-letnim okresie wsparcia ma wynieść 53,235 TWh, a maksymalna wartość tego wsparcia może wynieść 19,822 mld zł. Najwięcej mocy w ramach aukcji zostało zarezerwowane dla instalacji fotowoltaicznych.

Źródło: PGE Energia Odnawialna

Resort klimatu tłumaczy, że dotychczasowe prace w ramach aukcyjnego systemu wsparcia miały na celu umożliwienie realizacji unijnego celu 15-procentowego udziału OZE w energii finalnej brutto w 2020 roku.  Aukcje przeprowadzone dotąd pozwalają oczekiwać, iż wolumen energii elektrycznej z odnawialnych źródeł zakontraktowany w ich wyniku pozwoli go zrealizować.

W związku z powyższym w 2021 roku planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której założone jest powstanie instalacji wykorzystujących:

 • energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) –
  300 MW,
 • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej
  niż 1 MW) – 700 MW,
 • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
  większej niż 1 MW) – 1000 MW,
 •  energię wodną (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 •  energię wodną (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 10
  MW,
 •  biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków
  do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
  większej niż 1 MW) – łącznie 10 MW,
 • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW.

Na stronach RCL czytamy, że łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 roku wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 53 235 000 MWh. Łączna maksymalna wartość ww. wolumenów wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 19 822 425 025 zł. Analogicznie, łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2020 r. wynosi 75 295 000 MWh, w tym 72 795 000 MWh w odniesieniu do nowych instalacji oraz 2 500 000 MWh w odniesieniu do instalacji istniejących, zaś łączna maksymalna wartość ww. wolumenów 27 433 225 000 zł, w tym 25 833 225 000 zł w odniesieniu do nowych instalacji oraz 1 600 000 000 zł w odniesieniu do instalacji istniejących. W odniesieniu do aukcji przeprowadzonych w roku 2019, maksymalna ilość i wartość energii zaoferowana podczas aukcji w 2019 r. wyniosła 184 748 947 MWh na kwotę 69 624 537 010 zł.

W 2019 roku. w wyniku aukcji została zakontraktowana mniej niż połowa przewidzianej ilości i ponad trzykrotnie mniejsza wartość energii, to znaczy 90 738 319,20 MWh (90 TWh) energii elektrycznej o wartości 20 566 949 792,55 zł (20,5 mld zł).

Konsultacje projektu potrwają 10 dni od dnia jego opublikowania.

Rządowe Centrum Legislacji/Bartłomiej Sawicki