Australijczycy mają kapitał na nowe kopalnie węgla w Polsce

29 marca 2017, 12:15 Alert

Prairie Mining, spółka eksploracyjno-wydobywcza koncentrująca działalność w Polsce wyemitowała 11,5 mln akcji dla brytyjskich inwestorów instytucjonalnych po 0,28 GBP za sztukę. Pozyskane środki, czyli około 3,2 mln GBP brutto, zostaną przeznaczone na rozwój inwestycji Dębieńsko oraz Jan Karski.

Nowe walory reprezentują maksymalną liczbę akcji, których emisja zgodnie z brytyjskimi regulacjami nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego, przy wzięciu pod uwagę innych akcji Spółki wyemitowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Akcje uplasowane zostały z 12,5% dyskontem w stosunku do ostatniego kursu Prairie na giełdzie w Londynie, wynoszącego 0,32 GBP.

– Z przyjemnością witamy wielu nowych inwestorów w rejestrze akcjonariuszy Spółki, w czasie gdy obie inwestycje przechodzą do kolejnej fazy rozwoju. Silne wsparcie ze strony brytyjskich inwestorów instytucjonalnych potwierdza nasza wizję Spółki jako przyszłego strategicznego producenta węgla koksującego w Europie. – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Wpływy netto z emisji będą przeznczone na rozwój projektów Jan Karski i Dębieńsko. Nowe środki w szczególności umożliwiają Prairie przyspieszenie prac nad projektem Dębieńsko, w tym dodatkowych wierceń. Równocześnie Prairie zbliża się do ukończenia Bankowego Studium Wykonalności dla kopalni Jan Karski. Publikacja studium planowana jest w drugiej połowie 2017 r., a wpływy z emisji będą częściowo przeznaczone na przyspieszenie prac przygotowawczych do budowy kopalni, takich jak zapewnienie linii wysokiego napięcia na terenie zakładu oraz procesu wydawania pozwoleń.

Posiadana przez Prairie gotówka (13,1 mln AUD na koniec 2016 r.) oraz wpływy z emisji akcji pozwalają Spółce utrzymać mocną pozycję bilansową wobec zbliżającej się decyzji o rozpoczęciu budowy kopalni Jan Karski oraz szybkiego rozwoju inwestycji Dębieńsko.
Podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie emisji prywatnej są Tamesis Partners LLP i Mirabaud Securities LLP.

Prairie Mining