Autor: Andrzej Mikulski
– Reaktywacja niedoszłej elektrowni w Żarnowcu teoretycznie w oparciu o małe reaktory modułowe (SMR) jest możliwa. Na Pomorzu mogłyby […]
– SMR-y mają przyspieszyć dekarbonizację systemu elektroenergetycznego, ale firmy w Polsce deklarują wykorzystanie wielu rodzajów […]
– Małe reaktory jądrowe są w Stanach Zjednoczonych powszechnie uważane za następców energetyki opartej na węglu i to było motywem […]
Najbardziej znaczącą informacją dotyczącą małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce w ostatnim półroczu było opublikowanie w maju 2023 […]
Ogłoszenie listy lokalizacji siedmiu małych reaktor modułowych (SMR) przez koncern PKN Orlen należy traktować jako kolejny i ważny krok na […]
Sprawa budowy elektrowni jądrowej posuwa się do przodu, podpisana została przedprojektowa umowa między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i […]
Zarządzeniem ministra klimatu i środowiska z dnia 16 lutego 2023 roku powołany został kolejny Zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej w […]
Temat małych reaktorów modułowych ostatnio został poruszony przez ministra Piotra Naimskiego, który powiedział „małe reaktory jądrowe są […]
– Zgadzam się ze stwierdzeniem ministra klimatu Michała Kurtyki, że „atom może zastąpić węgiel”, ale nie musi to być atom […]