Autor: Frank Steffe
Aktualne sondaże pokazują, że polityka klimatyczna i energetyczna to ważne kwestie dla większości mieszkańców Niemiec. Niemniej jednak obecna […]