Autor: Gordon Wasilewski
Świat przestaje postrzegać potencjał zasobów kosmicznych przez pryzmat futurologii i staje przed realną szansą działań zmierzających do […]
KOMENTARZ Gordon Wasilewski Współpracownik Instytutu Kościuszki Konflikt ukraiński dobitnie ukazuje rosyjskie wielkomocarstwowe ambicje […]