Autor: Marcin Rowicki
Co wspólnego mają ze sobą RWE, PGE, JSW, Lotos, czy PKN Orlen? Zapewne wiele, lecz jedną z cech wspólnych jest zainteresowanie technologiami z […]
Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój wykorzystania technologii magazynowania energii. Najgłośniej w ich kontekście jest o Elonie Musku i jego […]
Dyskusja na temat kształtu polskiego systemu elektroenergetycznego w przyszłości potrzebna jest w tej chwili jak nigdy dotąd. W obliczu wymagań […]
Pojazdy elektryczne mogłyby w znaczącym stopniu przysłużyć się przejściu na niskoemisyjne źródła energii elektrycznej. Dzięki rozwojowi […]