Autor: Marek Kleszczewski
W przyszłości trakcje kolejowe mogą zostać wzbogacone o magazyny energii wspierające pracę systemu elektroenergetycznego. – Na stole […]
Członek zarządu, odpowiedzialny za obszar dystrybucji i szef sztabu kryzysowego w PKP Energetyka Marek Kleszczewski* opowiedział portalowi […]