Autor: Maria Olczak
– Pandemia Covid-19 opóźniła publikację unijnej strategii dotyczącej emisji metanu. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy emisje […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]