Autor: Maria Olczak
14 października tego roku Komisja Europejska przyjęła Strategię dot. redukcji emisji metanu. Ten 21-stronicowy dokument wyznacza ramy unijnej […]
– Pandemia Covid-19 opóźniła publikację unijnej strategii dotyczącej emisji metanu. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy emisje […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]