Autor: Mariusz Witoński
– Umowa sektorowa jest kompromisem. Nie realizuje on wszystkich postulatów wysuwanych przez przedstawicieli branży. Każda ze stron czuje […]