Autor: Paweł Turowski
Sankcje nałożyły wysokie koszty na całą gospodarkę i społeczeństwo Rosji, a tym samym uruchomiły proces hamowania oraz blokowania zdolności […]
Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedstawił podczas konferencji Gazterm 2019 wyzwania i zagrożenia dla państw Trójmorza. Jego […]