Autor: Sławomir Matuszak
– Niższe ubiegłoroczne zbiory na Ukrainie wynikają z szeregu czynników, z których najważniejszy to rosyjska inwazja. Doprowadziła ona do […]