Azoty chcą dzięki członkostwu w Chatham House wpływać na politykę klimatyczną UE

25 września 2015, 12:27 Energetyka

Grupa Azoty, drugi największy producent nawozów w Unii Europejskiej, jako pierwsza firma z Europy Środkowo-Wschodniej dołączyła do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House, uważanego za jeden z najważniejszych think-tanków na świecie. Członkostwo pozwoli spółce na kształtowanie globalnej polityki, dotyczącej przede wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.

– Finalizowane są negocjacje klimatyczne przed grudniowym szczytem COP21 w Paryżu oraz rozmowy dotyczące porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP). Jednocześnie omawiany jest wpływ dynamicznych zmian geopolitycznych oraz w rolnictwie na światowe bezpieczeństwo żywnościowe – wylicza Prezes Zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski.

– Wyniki tych rozmów będą miały przełożenie na ceny gazu, standardy emisyjne, koszty produkcji oraz model współpracy na rynkach międzynarodowych – czynniki o zasadniczym znaczeniu dla naszej działalności i realizacji strategii rozwoju Spółki. By nasz głos był słyszalny, musimy aktywnie uczestniczyć w tych procesach, właśnie za pośrednictwem takich organizacji jak Chatham House – wyjaśnia.

Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych Chatham House z siedzibą w Londynie skupia ponad 300 firm, reprezentujących sektory: finansowy, przemysłowy, zdrowotny, energetyczny, telekomunikacyjny i handlowy, a także najważniejsze ambasady, organizacje międzyrządowe i uniwersytety. Grupa Azoty jest pierwszym partnerem z Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas środowego powitalnego spotkania w Londynie, Grupa Azoty została oficjalnie przedstawiona w gronie członków organizacji, dołączając tym samym do takich firm jak Airbus, Google czy Statoil.

Dla chemicznego koncernu jest to kontynuacja aktywnej działalności na arenie międzynarodowej. Z początkiem 2015 roku została Partnerem Branżowym Światowego Forum Ekonomicznego, biorąc m.in. udział w spotkaniach grup roboczych, wypracowujących rozwiązania globalnych problemów w szwajcarskim Davos i chińskim Dalian.

– Udział naszych firm w rozmowach dotyczących najważniejszych tematów jest kluczowy dla budowania silnej pozycji Polski na świecie. Również dlatego Grupa Azoty stale rozszerza swoją działalność międzynarodową, dołączając do najważniejszych organizacji na świecie. Tylko dzięki temu będziemy mieli realny wpływ na rozwój globalnego rynku. Polska, a także sama Grupa Azoty, są jego integralną częścią – tłumaczy Prezes Paweł Jarczewski.

W trakcie środowego spotkania dyskutowano m.in o rozwoju programu badawczego poświęconego energii, środowisku i zasobom naturalnym – kwestiom, które bezpośrednio dotyczą działalności biznesowej Grupy Azoty. Członkostwo w Chatham House pozwoli spółce budować nowe relacje biznesowe oraz zwiększać jej rozpoznawalność na świecie, co ma przełożenie na pozyskiwanie nowych partnerów i lepszych warunków finansowania inwestycji.