Grupa Azoty z kolejnym długoterminowym finansowaniem od EBI

25 stycznia 2018, 12:30 Alert
azoty
fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała 25 stycznia 2018 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową długoterminowego finansowania do kwoty 145 mln euro. Umowa ta wesprze Grupę w finansowaniu istotnych projektów inwestycyjnych, a także obszaru badań i rozwoju Grupy Azoty.

– Zawarcie nowej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to z jednej strony potwierdzenie wysokiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Azoty, z drugiej wyraz zaufania do zarządu i realizowanej strategii. Jako lider polskiego przemysłu chemicznego uzyskujemy w ten sposób dostęp do długoterminowego, stabilnego finansowania na bardzo dogodnych warunkach. To dobra informacja zarówno dla Grupy, jak i polskiej gospodarki, bo pokazuje że polski champion chemiczny jest postrzegany jako pewny i znaczący podmiot. Umowa ułatwi nam finansowanie inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych, zgodnych ze standardami BAT – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty. – Umowy zawarte z EBI stanowią integralną część pakietu długoterminowych umów o finansowanie korporacyjne Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Azoty – dodał.

– Nasze finansowanie w sektorze przedsiębiorstw skupia się zwłaszcza na innowacjach, efektywności energetycznej oraz przyjaznych dla środowiska procesach i zakładach produkcyjnych. Jest to druga pożyczka, której EBI udziela Grupie Azoty w ciągu trzech lat, co potwierdza nasze wsparcie dla planów i aktualnej strategii firmy. W przyszłości chcemy nadal towarzyszyć Grupie Azoty w jej rozwoju – powiedział Vazil Hudak, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police równolegle zawarły z EBI nową umowę gwarancji. Na jej podstawie, według dotychczasowego mechanizmu zabezpieczenia umów o finansowanie korporacyjne, udzieliły gwarancji za zobowiązania Grupy Azoty S.A. wynikające z nowej umowy z EBI, każda spółka do wysokości 58 mln euro.

Nowa umowa z EBI została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania, a ratalna spłata rozpocznie się w ciągu 3 lat od daty jego uruchomienia. Umowa zawiera zobowiązania do przedstawiania raportów (okresowych i końcowego) dotyczących m.in. kosztów inwestycji oraz badań i rozwoju. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Jednocześnie Grupa Azoty S.A. zawarła z EBI aneks do umowy kredytu z 28 maja 2015 roku dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 550.000.000 PLN dla zharmonizowania istotnych warunków obu umów, w tym kluczowych wskaźników dostosowanych do Strategii oraz Planu Wieloletniego Grupy.

W 2017 roku Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie dwie duże inwestycje współfinansowane przez EBI w ramach umowy kredytu z 2015. Były to Wytwórnia Poliamidów II oraz Instalacja Mechanicznej Granulacji Nawozów II. Grupa prowadzi jeszcze trzy inne inwestycje współfinansowane przez bank w ramach tej umowy, w tym budowę Wytwórni Mechanicznej Granulacji Nawozów w Puławach.

Na mocy nowej umowy EBI nadal będzie finansować duże, istotne dla Grupy zadania inwestycyjne. Wśród nich będą: Modernizacja Wytwórni Kwasu Azotowego w Puławach oraz Wytwórnia Compoundingu Tworzyw w Tarnowie. Wsparcie finansowaniem banku w latach 2018 – 2021 uzyska też obszar badań i rozwoju Grupy Azoty.

Grupa Azoty

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji PA6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Grupa Azoty