Azoty, Lotos i Koreańczycy wybudują instalacje do produkcji polipropylenu. Jest zgoda UOKiK

22 stycznia 2020, 09:30 Alert

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie szeregu instalacji, które posłużą do produkcji polipropylenu Grupa Azoty, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co. (HEC), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podała Grupa Azoty.

Kask z logiem Grupy Azoty. Fot. BiznesAlert.pl
Kask z logiem Grupy Azoty. Fot. BiznesAlert.pl

Współpraca Grupy Azoty, Lotosu, HEC i KIND

“Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku powziął informację, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez emitenta, Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz spółkę Grupę Lotos S.A. wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A., co stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających porozumień wstępnych, o których emitent informował raportami bieżącymi nr 77/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz nr 80/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku” – czytamy w komunikacie. Wniosek w tej sprawie złożono do urzędu 23 grudnia.

ZCh Police poinformowały wcześniej w grudniu, że Grupa Azoty Polyolefins – spółka zależna Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) – wydała Hyundai Engineering Co., Ltd polecenie przystąpienia do pełnej realizacji (full notice to proceed) w ramach umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

ISB News

Nowa instalacja da Grupie Azoty dywersyfikację i dodatkowe zyski