BAE Systems ogłasza wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017

3 sierpnia 2017, 10:30 Alert

Charles Woodburn, dyrektor zarządzający BAE Systems, powiedział: „Wyniki BAE Systems za pierwsze półrocze były zgodne z naszymi oczekiwaniami i wytycznymi na ten rok. Posiadamy stabilną platformę dla średniego wzrostu okresowego, opartą o jasną i spójną strategię. Realizacja zakładanych programów, technologie i lepsze pozycje konkurencyjne będą kluczowymi czynnikami dla rozwoju biznesu. Nadal zamierzamy skupiać się na wydajności i na tym, by sprostać wymogom ekonomicznym klientów. Spodziewamy się wzrostu budżetu obronnego na kilku obsługiwanych przez nas rynkach, co pozwoli Grupie na dalsze generowanie zysku dla akcjonariuszy”.

Źródło: BAE Systems
 

6 miesięcy zakończone
30 czerwca
2017

6 miesięcy zakończone
30 czerwca
2016

Rok
zakończony
31 grudnia 2016

 

Sprzedaż

£9.565 mln

£8.714 mln

£19.020 mln

 

EBITA bazowa

£945 mln

£849 mln

£1.905 mln

 

Bazowy zysk na akcję

19,8p

17,4p

40,3p

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

£277 mln

£(20) mln

£1.004 mln

 

Zadłużenie netto

£(1.741) mln

£(2.036) mln

£(1.542) mln

 

Zamówienia zrealizowane

£10.650 mln

£7.053 mln

£22.443 mln

 

Portfel zamówień

£42,3 mld

£36,3 mld

£42 mld

 

Inne wskaźniki finansowe

 

 

 

 

 

6 miesięcy zakończone
30 czerwca
2017

6 miesięcy zakończone
30 czerwca
2016

Rok
zakończony
31 grudnia 2016

 

Udział Grupy w ujemnym bilansie zobowiązań emerytalnych netto

£(5,9) mld

£(6,1) mld

£(6,1) mld

 

Dywidenda na akcję

8,8p

8,6p

21,3p

 

Kluczowe informacje finansowe

Sprzedaż zwiększyła się do 9,6 miliarda funtów, co stanowi 4% wzrost, przy stałej podstawie walutowej.

EBITA bazowa wzrosła o 11% do poziomu 945 milionów funtów, lub o 5% przy stałej podstawie walutowej.

Bazowy zysk na akcję wzrósł o 14%, do poziomu 19,8 pensa.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej to 277 milionów funtów.

Zadłużenie netto to 1,7 miliarda funtów.

Wartość zrealizowanych zamówień wzrosła o 3,6 miliarda funtów do poziomu 10,7 miliarda. Zawiera się w tym umowa na zbudowanie pierwszej partii trzech fregat Type 26.

Portfel zamówień zwiększył się do 42,3 miliarda funtów, po przewalutowaniu przy niekorzystnym kursie wymiany, w wysokości 0,4 miliarda funtów.

Udział Grupy w ujemnym bilansie zobowiązań emerytalnych netto zmniejszył się do 5,9 miliarda funtów (w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2016 r., który wynosił 6,1 miliarda funtów).

Dywidenda cząstkowa zwiększyła się o 2%, do poziomu 8,8 pensa na akcję.

Znaczące punkty działań operacyjnych i strategicznych

Obejmująca cały zakres prac wyceniana na 3,7 miliarda funtów umowa dotycząca wstępnej partii trzech fregat Type 26 podpisana została w czerwcu. Jej wartość, na raportowany okres, to 2,8 miliarda funtów.

W marcu otrzymano od Royal Navy pełny kontrakt o wartości 1,4 miliarda funtów, dotyczący szóstego okrętu podwodnego typu Astute. W kwietniu zwodowano czwarty OP tego typu, jednostkę Audacious.

Firma podpisała także kontrakt o wartości 542 milionów dolarów (417 milionów funtów) w styczniu, na dostawę 145 ultralekkich haubic M777 dla Indii.

Pierwsze dwa wielozadaniowe samoloty bojowe Typhoon dla Omanu dostarczono do Sułtanatu Omanu w czerwcu.

Miała miejsce również dostawa ostatnich 4 sztuk samolotu Typhoon w ramach programu Salam Typhoon.

Wsparcie programu Typhoon w Arabii Saudyjskiej odbywa się zgodnie z wymogami umów.

Zabezpieczono kolejne umowy na kierowane laserowo pociski rakietowe APKWS™, o wartości 240 milionów dolarów (185 milionów funtów).

Po certyfikacji operacyjnej w lutym, nowy suchy dok San Diego przyjął pierwszą jednostkę. Jednostka stoczniowa w USA otrzymała, w pierwszej połowie 2017 r., zamówienia o wartości 511 milionów dolarów (393 miliony funtów).

W lutym zakończył się proces przejęcia IAP Research Inc. Ten wkład technologiczny umacnia naszą pozycję na rynku zaawansowanych systemów uzbrojenia, w tym np. w zakresie rozwoju nowych elektromagnetycznych rozwiązań artyleryjskich klasy railgun.

W czerwcu wybrano nas jako preferowanego wykonawcę w australijskim programie Jindalee, którego celem jest modernizacja operacyjnej sieci radarowej.

W lipcu, brytyjski High Court wydał wyrok, wedle którego rząd Wielkiej Brytanii postępował zgodnie z prawem, przyznając Arabii Saudyjskiej licencje eksportowe w sektorze obronnym.

Wytyczne na 2017 r.

W ujęciu ogólnym oczekujemy, że wzrost bazowego zysku na akcję, na 2017 r., osiągnie od 5% do 10% wyższy poziom, w porównaniu z całorocznym wskaźnikiem bazowego zysku na akcję dla 2016 r., który wynosił 40,3 pensa.

Jest to prognoza niezmienna, niezależna od planowanej rocznie stawki na dolarze amerykańskim, która wzrośnie z 1,25 do 1,28 dolara.

Nie zachodzą zmiany w wytycznych dotyczących dochodów, oczekiwane jest pewne zmiękczenie górnej granicy, oczekiwane są opłaty restrukturyzacyjne w drugiej połowie roku, działy Cyber & Intelligence (w tym amerykański sektor US Intelligence & Security i domena Applied Intelligence) prawdopodobnie będą wykraczać poza normy, w odniesieniu do pozostałej działalności. Obszar Applied Intelligence będzie bliski bazowej pozycji opłacalności do końca roku, z wyłączeniem oczekiwanych opłat restrukturyzacyjnych.

W 2017 r. nadal oczekujemy małej redukcji długu netto, w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2016 r.