Bajczuk: Zielona dyplomacja Niemiec

2 kwietnia 2015, 09:06 Energetyka

ANALIZA

Rafał Bajczuk

Ośrodek Studiów Wschodnich

26 i 27 marca w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat transformacji energetycznej w Niemczech i na świecie. Organizatorami były niemieckie firmy z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz rząd federalny. Podczas konferencji przemówienia wygłosili m.in. ministrowie spraw zagranicznych, gospodarki oraz środowiska RFN (wszyscy z SPD), podkreślając zalety niemieckiego modelu transformacji energetycznej, która „przyczynia się do szybszego wzrostu gospodarczego, poprawia innowacyjność gospodarki oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne”. Wymiernym sukcesem niemieckiej dyplomacji było podpisanie w trakcie konferencji umowy o partnerstwie energetycznym z Algierią.

 

Komentarz

  • Tytuł konferencji „W stronę globalnej transformacji energetycznej” wyraża równocześnie główny cel niemieckiej dyplomacji energetycznej, jakim jest popularyzowanie Energiewende na świecie oraz wsparcie eksportu niemieckich technologii OZE. Konferencja była jednym z narzędzi dyplomacji energetycznej RFN. Inny przykład tego typu działań to włączenie obszarów energii i ochrony klimatu do priorytetów niemieckiej prezydencji w grupie G7 w bieżącym roku oraz niemiecki lobbing na rzecz ambitnych celów redukcyjnych w UE. Niemcy zawierają również dwustronne umowy o partnerstwie energetycznym z państwami o dużym potencjale importu technologii OZE. W czasie konferencji Niemcy podpisały umowę z Algierią. Ponadto Berlin zawarł już takie umowy z Marokiem, Tunezją, Nigerią, Turcją, Indiami, Chinami i Brazylią. Instrumentem wsparcia eksportu są także wyspecjalizowane agencje w ramach Ministerstwa Gospodarki, które pomagają niemieckim firmom w wejściu na rynki zagraniczne (niem. Exportinitiativen). W „zielonej dyplomacji” Berlin korzysta z pomocy organizacji pozarządowych i izb przemysłowych, które aktywnie promują niemiecki eksport. Przykładem takiej organizacji jest publiczno-prywatna Niemiecka Agencja Energii zajmująca się współpracą z państwami byłego ZSRR, Chinami, Turcją oraz Francją.
  • W 2013 roku udział Niemiec w globalnym rynku technologii ochrony środowiska o wartości 2,5 bln euro wyniósł 14%, czyli ok. 350 mld euro. Niemieckie firmy z tej branży eksportowały ok. 39% swojej produkcji. Największe znaczenie dla niemieckiej gospodarki mają sektory efektywności energetycznej (wartość rynku 100 mld euro, z udziałem 12% w rynku globalnym), produkcji i przesyłu energii (73 mld euro, 17%), ekologicznego transportu (53 mld euro, 17%). Rząd prognozuje, że wartość niemieckiego rynku zielonych technologii podwoi się do 2025 roku.
  • Europeizacja oraz globalizacja niemieckiej transformacji energetycznej jest dla Niemiec niezbędnym warunkiem sukcesu strategii w kraju. Eksport transformacji energetycznej pozwoliłby na zwiększenie produkcji technologii, a co za tym idzie – spadek kosztów ich wytwarzania. Ponadto Niemcy stworzyłyby kolejne miejsca pracy w sektorze, który zgodnie ze strategią Berlina ma stać się kołem zamachowym gospodarki oraz eksportu RFN. Na razie niemiecka dyplomacja energetyczna odnosi umiarkowany sukces: Energiewende stało się rozpoznawalną marką Niemiec na świecie, ale strategia jest przyjmowana z dużą dozą nieufności.