Test ekonomiczny Baltic Pipe. URE zatwierdził stawki

29 sierpnia 2017, 13:45 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął 25 sierpnia decyzję o zatwierdzeniu warunków ekonomicznych dla gazociągu Baltic Pipe, połączenia gazowego między Polską a Danią, będącego jednym z pięciu elementów Korytarz Nowskiego – czytamy na stronie polskiego operatora systemu przesyłowego Gaz- System.

Baltic Pipe. Grafika: BiznesAlert.pl
Baltic Pipe. Grafika: BiznesAlert.pl

Gaz-System złożył do URE wniosek o zatwierdzenie parametrów testu ekonomicznego dla projektu Baltic Pipe. Chodziło o ustalenie cen referencyjnych „oszacowanych dla horyzontu czasowego oferty zdolności przyrostowej oferowanej przez wnioskodawcę w ramach procedury Open Season 2017”. Wniosek obejmował także  „ustalenie wartości bieżącej szacunkowego wzrostu dozwolonych lub docelowych przychodów wnioskodawcy w związku ze zdolnością przyrostową oferowaną przez wnioskodawcę w ramach procedury Open Season 2017”.

Prezes URE zatwierdził informację o cenach referencyjnych. Parametry testu ekonomicznego, określone w rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. tj. ceny referencyjne (stawki) opłat przesyłowych dla gazu E dla każdego z lat gazowych okresu 2023 – 2037 dla poziomów rezerwacji mocy odpowiadających:

Fragment decyzji prezesa URE

Parametry testu ekonomicznego, określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r.) tj. wartość bieżąca szacunkowego wzrostu dozwolonego przychodu regulowanego operatora system przesyłowego w związku ze zdolnością przyrostową dla wskazanych poziomów rezerwacji mocy:

– 12 069 900 kWh/h, tj. poziomowi oferty zdolności przyrostowej z Danii do Polski, udostępnionych w ramach procedury Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe. Wartość bieżąca dozwolonych przychodów regulowanych 3 112 mln zł.

– 10 058 251 kWh/h, tj. poziomowi mocy zarezerwowanej w ramach pierwszej fazy procedury Open Season 2017 na z Danii do Polski dla projektu Baltic Pipe. Wartość bieżąca dozwolonych przychodów regulowanych 3 112 mln zł.

Gaz-System