Gaz z Baltic Pipe dotrze do Danii szybciej. Zwiększy bezpieczeństwo w okresie zmian

9 stycznia 2019, 14:00 Alert
Stępień Baltic Pipe
Prezentacja założeń Baltic Pipe. Fot. BiznesAlert.pl

Projekt Baltic Pipe, mający na celu połączenie Danii i Polski z norweskimi polami gazowymi, umożliwi połączenie Danii i Norwegii już w styczniu 2022 roku. Rynek duński może w ten sposób uzyskać dostęp do norweskiego gazu w okresie planowanego, czasowego wyłączenia z eksploatacji głównego złoża gazu Danii, czyli Tyra na Morzu Północnym.

Duński operator sieci przesyłowej Energinet.dk podaje, że od września 2019 roku będzie trwała przebudowa platformy Tyra na Morzu Północnym. Do lipca 2022 roku duński system gazowy będzie bardziej podatny na zagrożenia niż zwykle, mimo że analizy wykazują, że dostawy dla klientów z Danii i Szwecji mogą być utrzymywane przy użyciu głównie gazu importowanego z kraju. Niemcy.

Od 1987 roku Tyra jest głównym źródłem gazu dla duńskich i szwedzkich odbiorców, a więc przebudowa, a co za tym idzie przestoje dostaw, stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa dostaw.

Jednak zaktualizowany harmonogram projektu Baltic Pipe pokazuje, że gaz z Norwegii będzie mógł wpłynąć do Danii wcześniej niż się spodziewano i w ten sposób złagodzić zagrożenie dla duńskiego bezpieczeństwa dostaw z tytułu modernizacji infrastruktury na złożu Tyra.

– Możliwość transportu norweskiego gazu do Danii podczas ograniczenia wydobycia na złożu Tyra to doskonała wiadomość dla bezpieczeństwa dostaw na duński rynek gazu. Mimo, że możemy utrzymać bezpieczeństwo dostaw za pomocą naszych magazynów gazu i dostaw z Niemiec, połączenie z Norwegią spowoduje, że duński system gazowy będzie mniej podatny na zakłócenia – mówi Torben Brabo, dyrektor generalny, duńskiego operatora sieci przesyłowej Energinet.

Projekt Baltic Pipe, który ma połączyć Norwegię, Danię i Polskę, ma zostać oddany do użytku 1 października 2022 roku. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem, co pozwoli przesyłać gaz z Norwegii do Danii już w styczniu 2022. Tak wczesne dostawy gazu norweskiego na rynek duński może mieć przełożenie na ceny gazu na tamtejszym rynku.

– Celem Baltic Pipe jest przede wszystkim wzmocnienie i zintegrowanie europejskiego rynku gazu oraz przyczynienie się do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, a korzyścią z punktu widzenia złoża Tyra jest mile widzianą premią – powiedział Brabo.

Energniet.dk zaznacza, że chociaż prace są realizowane zgodnie z planem, wciąż istnieje naturalna niepewność co do daty uruchomienia połączenia z Norwegią, ponieważ – „jak zawsze w przypadku dużych projektów, mogą mieć na niego wpływ nieprzewidziane zdarzenia”.

Bartłomiej Sawicki