Baltic Pipe: Uruchomienie Fazy 2. Procedury Open Season

5 września 2017, 13:52 Alert

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego – spółki GAZ-SYSTEM i Energinet, uruchamiają Fazę 2. Procedury Open Season 2017 i zapraszają wszystkich uczestników rynku do rejestracji i składania wiążących ofert rezerwacji przepustowości.

Piotr Naimski, Premier RP Beata Szydło i premier Danii Lars Lokke Rasmussen w trakcie podpisania memorandum dot. Baltic Pipe, Fot. KPRM

Uruchomienie Fazy 2. Procedury Open Season umożliwi użytkownikom sieci zgłaszanie zapotrzebowania na przesył gazu ziemnego ze źródeł norweskich do Danii i Polski oraz pozostałych krajów regionu. Zakończona w dniu 25 lipca 2017 roku Faza 1. Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją tej inwestycji poprzez zgłoszenie wystarczającego popytu na przesył gazu ziemnego. Pozytywny wynik Fazy 1. zadecydował o uruchomieniu przez obu operatorów Fazy 2. Procedury Open Season, której celem będzie ostateczne zadeklarowanie przez uczestników rynku wolumenu rezerwowanej przepustowości, a następnie zawarcie umów przesyłowych na okres do 15 lat gazowych.

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego informują, że po konsultacjach z krajowymi organami regulacyjnymi zdecydowano o wydłużeniu fazy alokacji. Zaktualizowany harmonogram Fazy 2. Procedury Open Season znajduje się tutaj.

W ramach Fazy 2. uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października 2017 r. Następnie, po przeprowadzeniu oceny otrzymanych ofert w Fazie 2. i dokonaniu alokacji przepustowości, każdy z operatorów przeprowadzi test ekonomiczny. Pozytywne wyniki umożliwią zawarcie z uczestnikami rynku umów przesyłowych.

Regulamin Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami jest dostępny pod poniższymi adresami internetowymi:

GAZ-SYSTEM: http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje/open-season-baltic-pipe/
Energinet: https://en.energinet.dk/openseason2017

Pakiet informacyjny dla Fazy 2. Procedury Open Season będzie opublikowany do dnia 8 września 2017 r.

Uczestnicy rynku, zainteresowani złożeniem ofert w ramach Fazy 2. oraz uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących Procedury Open Season, proszeni są o kontakt w celu organizacji spotkań z promotorami projektu:

GAZ-SYSTEM: openseason@gaz-system.pl
Energinet: openseason2017@energinet.dk

DODATKOWE INFORMACJE

Czym jest procedura Open Season?

Wiążąca procedura, w ramach której Energinet i GAZ-SYSTEM zapraszają uczestników rynku gazu do składania ofert na zdolności przesyłowe udostępnione w ramach projektu Baltic Pipe. Uczestnicy rynku są zobowiązani złożyć finansowo wiążące oferty i na tej podstawie nabyć zdolności przesyłowe w celu przesyłania gazu na okres 15 lat. Procedura Open Season ma na celu określenie, czy – jak wykazuje wstępna analiza – połączenie jest finansowo opłacalne.

Dwie fazy procedury

Procedura składa się z dwóch faz. Pierwsza z nich została uruchomiona 6 czerwca i zakończyła się 25 lipca br. pozytywnym wynikiem, który potwierdził wystarczający popyt na przesył gazu z Morza Północnego przez Danię i Morze Bałtyckie do Polski.

Na podstawie oceny wyników Fazy 1 Procedury Open Season 2017 operatorzy duńskiego i polskiego systemu przesyłowego, podjęli decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic Pipe.

To umożliwiło rozpoczęcie Fazy 2 , w której zainteresowani uczestnicy rynku będą mogli złożyć ostateczną ofertę dotyczącą alokacji zdolności przesyłowych. Termin na składanie ofert mija 31 października 2017 roku. Oczekiwanym rezultatem tej fazy Procedury Open Season jest zawarcie przez uczestników rynku umów przesyłowych na okres 15 lat gazowych.

Czym jest projekt Baltic Pipe?

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Projekt ma na celu ustanowienie połączenia międzysystemowego łączącego dwa rynki krajowe poprzez wykorzystanie dwukierunkowego gazociągu morskiego i rozbudowę lokalnej sieci przesyłowej pod kątem zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego gazociągu w celu zabezpieczenia przesyłu gazu z Norwegii do Danii i Polski.

Głównymi celami projektu Baltic Pipe są wzmocnienie dywersyfikacji dostaw gazu, integracja rynku, konwergencja cenowa i bezpieczeństwo dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej
i w krajach bałtyckich.

Podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu planowane jest na koniec 2018 roku.

Więcej informacji na temat projektu:

GAZ-SYSTEM

Energinet