Bank Światowy dofinansuje ochronę przeciwpowodziową

16 września 2015, 12:00 Infrastruktura

460 mln euro pożyczy Polska od Banku Światowego na częściowe sfinansowanie „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. Koszt całej inwestycji, która ma zapewnić ochronę przed powodzią w dorzeczu środkowej i dolnej Odry, Górnej Wisły oraz Nysy Kłodzkiej to 1,2 mld euro. Umowę pożyczkową miedzy Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (część Banku Światowego) podpisano 10 września 2015 r.

Dofinansowywany projekt to część przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Rzeki Odry”, który ma zostać zrealizowany w latach 2016-2022. Projekt ma chronić życie i mienie ok. 5,2 mln mieszkańców terenów bezpośrednio zagrożonych katastrofalnymi powodziami. Obejmuje on:

  1. w rejonie Dolnej Odry: ochronę przeciwpowodziową Szczecina i innych miast w dolnym biegu Odry przez odbudowę wałów, regulację rzeki, podniesienie 5 mostów , a także rewitalizację bagien Międzyodrza,
  2. w rejonie Doliny Nysy Kłodzkiej: ochronę Kłodzka i innych miejscowości w Dolinie Kłodzkiej przed powodzią przez budowę 4 średniej wielkości suchych zbiorników retencyjnych, budowę i odbudowę wałów,
  3. w rejonie Górnej Wisły: ochronę Krakowa i Nowej Huty, a także regionu sandomiersko-tarnobrzeskiego przez odbudowę wałów, stabilizację nabrzeży, budowę zbiorników i przygotowanie terenów zalewowych, dostosowanie jazów do przepuszczania wód powodziowych, przygotowanie planu gospodarowania wodami i priorytetów inwestycyjnych w tym obszarze.

Ponadto projekt obejmuje elementy prognozowania i operacyjnego zarządzania wodami, tj. wzmocnienie zdolności wybranych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i gotowości na sytuacje awaryjne oraz poprawę monitoringu i komunikacji. Przewiduje się również budowę zdolności dotyczących prognozowania i ustanowienie centrów operacyjnych do bieżącego zarządzania w sytuacjach powodzi.

„Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” będzie współfinansowany także środkami kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy, środkami Funduszu Spójności UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami Skarbu Państwa.

Źródło: Ministerstwo Finansów