Bank Światowy: Polskie firmy mają wielki potencjał innowacyjności

3 czerwca 2016, 12:15 Innowacje
Cover_World Bank

W małych i średnich polskich firmach drzemie znaczący potencjał innowacyjny. Identyfikowanie potrzeb i silnych stron tych firm, a także odkrywanie liderów powinno pozwolić w pełni wykorzystać ich innowacyjny i przedsiębiorczy potencjał. Tacy „czempioni”, przy odpowiednim wsparciu publicznym, mogą osiągać sukcesy w kraju i za granicą, wynika z opublikowanego 3 czerwca raportu Banku Światowego „W kierunku innowacyjnej Polski: proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw”.

Celem realizowanego przez Bank Światowy w latach 2014-2015 projektu była pomoc polskiemu rządowi w zaprojektowaniu systemu wspierania innowacji. To przyczynić się ma do lepszego wykorzystania ponad 10 miliardów euro, które Polska zainwestuje w innowacje do 2020 r., w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Efektywne wykorzystanie tych funduszy powinno umożliwić stopniowe przestawienie polskiego modelu wzrostu gospodarczego z imitacyjnego na innowacyjny i dalsze doganianie bogatszych krajów zachodniej Europy.

Od 1989 r. Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy. Od początku transformacji, jej produkt krajowy brutto zwiększył się ponad dwukrotnie. Polska jest również jednym z liderów poprawy otoczenia biznesu. W rankingu Doing Business 2016 zajmuje 25. pozycję, awansując z 76. miejsca jeszcze w roku 2009.

– Bank Światowy wspiera Polskę w jej dążeniach do poprawy innowacyjności. We współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Bank pomógł wypracować nowe podejście w zakresie finansowania innowacyjności w oparciu o potrzeby polskich firm – mówi Anabel González, Dyrektor ds. Handlu i Konkurencyjności w Banku Światowym.

– Liczymy na możliwość dalszego wspierania Polski w trudnych, ale dających dużo satysfakcji działaniach na rzecz budowania liderów przedsiębiorczości oraz dalszego rozwijania innowacyjności – dodała Anabel González.

Proces przedsiębiorczego odkrywania

Bank Światowy przeprowadził ponad 500 wywiadów z zarządami firm z czterech województw: Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego oraz Śląskiego. Dzięki tym rozmowom okazało się, że 40 proc. przebadanych przedsiębiorstw to firmy o dużym potencjale wzrostu opartego na innowacjach, tzw. „czempioni”.

„Czempioni” charakteryzują się dobrą dynamiką przychodów, dużymi wydatkami na badania i rozwój, wysokim odsetkiem sprzedaży na eksport oraz znaczącym udziałem kadry z wyższym wykształceniem technicznym. „Czempioni” mają silne nastawienie kierownictwa na wzrost przedsiębiorstwa oraz szeroką sieć kontaktów z klientami, dostawcami i innymi partnerami.

Wywiady z przedsiębiorcami, a także towarzyszące im spotkania Smart Lab z udziałem instytucji naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych i administracji publicznej pozwoliły również poznać najważniejsze bariery rozwoju, z jakimi borykają się polskie firmy. Są wśród nich: dostęp do finansowania, dostęp do nowych rynków, brak wykwalifikowanego personelu, wąska sieć kontaktów, braki tzw. miękkich umiejętności wśród pracowników, a także bariery w sposobie myślenia właścicieli.

Z wywiadów wynika również, że jedna czwarta przedsiębiorstw przebadanych przez Bank Światowy to firmy, które jeszcze nie wykorzystują w pełni swojego potencjału wzrostowego. Mogą one rozwijać się znacznie szybciej, jeśli zostaną odpowiednio pobudzone poprzez np. lepsze zarządzanie, lepszy dostęp do finansowania połączonego z doradztwem i wsparcie eksportu.

„Przewagą modelu przedsiębiorczego odkrywania, który zaproponowaliśmy jest to, że opiera się on na oddolnym procesie rozpoznania popytu, potrzeb i potencjału polskich firm, i umieszczania biznesu u steru polityki innowacyjnej” – mówi Marcin Piątkowski, starszy ekonomista Banku Światowego odpowiedzialny za przygotowanie raportu.

„Rozmawiając z biznesem państwo orientuje się, skąd wieje wiatr innowacji i dokąd chcą dotrzeć najlepsze firmy. Państwo powinno działać w myśl zasady ‘nie da się pokierować wiatrem, ale można ustawić żagle’. Wierzymy, że wiedza zdobyta w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania prowadzonego już na szerszą skalę w całym kraju przyczyni się do wyznaczania silnych priorytetów polityki innowacyjnej, lepszego dostosowania publicznego wsparcia do potrzeb przedsiębiorców i skupienia się na obszarach o największym potencjale innowacyjnym” – dodaje Marcin Piątkowski.

Cały raport dostępny jest pod adresem: www.worldbank.org/poland/innovation/edp

Źródło: Bank Światowy