Bendzera: Famur rozwinie działalność dzięki przejęciu Famak

28 listopada 2014, 11:51 Energetyka
Maszyna wydobywcza

FAMUR SA – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – na mocy umowy z dnia 27 listopada 2014 roku nabył za 69,1 mln złotych pakiet kontrolny w FAMAK SA. Tym samym Grupa FAMUR – za sprawą akwizycji kluczborskiego podmiotu – rozszerzy skalę prowadzonej działalności o obszar systemów przeładunkowych i suwnicowych opartych na własnych rozwiązaniach.

W lipcu 2014 roku FAMUR SA wypłacił dywidendę w kwocie 404,46 mln zł. Łączna wartość zysków wypłaconych akcjonariuszom w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyła sumę 700 mln zł, co daje 1,4 zł na akcję. Na koniec III kwartału 2014 roku dług netto spółki zbliżony jest do zera.

„Akwizycja FAMAK pozwoli Grupie FAMUR na zdecydowany i szybki rozwój nowych segmentów działalności związanych z energetyką i przeładunkiem. Długoletnie doświadczenia wykonawcze FAMAK, poparte licznymi referencjami i własnym biurem projektowym, pozwolą przy wsparciu FAMUR na dynamiczny rozwój tej spółki” – szacuje Mirosław Bendzera, Prezes FAMUR SA.

FAMUR – dzięki globalnie rozpoznawalnej marce, doświadczeniu w dostawie kompletnych systemów, posiadaniu własnego działu sprzedaży zagranicznej oraz bilansie umożliwiającym realizację kilku kontraktów o znaczących wartościach – planuje wesprzeć budowę pozycji rynkowej FAMAK przez dalszy rozwój jej produktów i zwiększanie udziału w rynku. Docelowo Grupa zamierzać zbudować – wokół przejmowanej spółki – podmiot FAMUR FUGO FAMAK, który w pełni zintegruje działalność w obszarze górnictwa