Bezpieczeństwo energetyczne na szczycie Europy Środkowo-Wschodniej

18 maja 2017, 15:15 Alert
Gazprom Nieft
fot. Gazprom Nieft

Konieczny rozwój energetycznej i transportowej infrastruktury tego regionu Europy szczególnie na osi Północ-Południe – to jeden z najważniejszych wniosków szczytu parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej

Zakończył się szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej odbywający się w Sejmie ( 18. maja). Tematami dwóch pierwszych paneli były: rola parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej oraz kwestie bezpieczeństwa regionu.

Trzeci panel tegorocznego szczytu był poświęcony trudnym problemom infrastruktury tego regionu Europy i konieczności jej rozwoju szczególnie na osi Północ-Południe. W wystąpieniu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego prowadzącego ten panel oraz w debacie podkreślono zasadnicze znaczenie infrastruktury transportowej – Via Carpatia i Nowego Jedwabnego Szlaku oraz Via Baltica.

Dwóch wielkich projektów drogowych i kolejowego (łączącego państwa Bałtyckie z całą Europą przez Polskę). Drugim równie ważnym wątkiem były kwestie budowy i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz gazowej, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne krajom Europy Środkowej i Wschodniej.

W szerszym kontekście przedstawił kwestie infrastruktury Marszałek Karczewski, stwierdzając, że w tej części Europy nie należy myśleć wyłącznie i osobno o infrastrukturze transportowej i energetycznej, ale osi łączącej kraje bałtyckie, nordyckie, wyszehradzkie i państw Europy Wschodniej. W związku z tym na szczególną uwagę zasługują głosy o konieczności zbudowania korytarzy infrastrukturalnych, co ułatwiłoby nie tylko rozwój polityki transportowej, ale także kontakty z państwami Azji. Zwraca uwagę podkreślanie znaczenia przyszłego korytarza gazowego łączącego systemy wyprowadzane z terminali LNG w Świnoujściu i na wyspie Krk.

Parlamenty narodowe powinny się angażować w politykę międzynarodową – uważają uczestnicy szczytu szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Współpraca tych krajów będzie służyła wszystkim państwom europejskim, jak i całej UE – podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Wśród gości polskiego parlamentu byli przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W szczycie uczestniczyli również przedstawiciele Armenii, Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Grecji, Macedonii i Turcji.

Teresa Wójcik