TAG: Via Carpathia

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się z amerykańskim Eximbankiem w czasie, gdy trwają […]
P.o. premiera Rumunii spotkał się z ambasadorem USA w jego kraju oraz przewodniczącą Import-Export Banku by podpisać umowę o współpracy przy […]
Nowo przyjęta Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jasno i precyzyjnie definiuje zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. W wielu płaszczyznach jest […]
Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski i przewodniczący komisji parlamentarnej do spraw Energii i Skarbu […]
20 kwietnia 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się w Helsinkach z minister transportu i komunikacji Finlandii Anną Berner […]
Trójmorze to inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby regionu. Wymaga jednak ścisłej współpracy, także w obszarze energetyki. Mogłaby […]
Krzysztof Szczerski ostrzega, że za antyeuropejskim – jego zdaniem – Nord Stream 2 stoją wielkie interesy, ale współpraca Trójmorza mogłaby […]
Szczyt Trójmorza w Warszawie był zdarzeniem przełomowym, ponieważ w życie wcielony został polityczno-gospodarczy projekt, o którym przez lata […]
Polacy chcą, aby Trójmorze stało się narzędziem pozyskiwania środków na infrastrukturę.
Konieczny rozwój energetycznej i transportowej infrastruktury tego regionu Europy szczególnie na osi Północ-Południe – to jeden z […]
20 marca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło spotkała się z wiceministrem transportu i komunikacji Białorusi […]
Projekt Via Carpatia to ważny szlak drogowy, na którym obecnie zaawansowanie prac znajduje się w różnych stadiach: przetargi, projektowanie […]
Premier RP, Beata Szydło wzięła udział w Konferencji „10 lat Deklaracji Łańcuckiej. Via Carpatia dziś, wyzwania na […]
We wtorek Parlament Europejski przyjął sprawozdanie europosła Tomasza Poręby nt infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest […]
(Polska Agencja Prasowa/Polskie Radio/Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) Ministerstwo infrastruktury i budownictwa przymierza się, aby […]
Międzynarodowe trasy Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica, szybsze połączenie kolejowe Warszawa-Wilno – takie inwestycje związane z […]
W związku z wystąpieniem do minister infrastruktury i rozwoju Tomasza Poręby, posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie trasy Via Carpatia […]
Sejmik Województwa Podkarpackiego wystosował apel, w którym wzywa do współdziałania całego kraju w celu stworzenia warunków finansowych […]
Europoseł Tomasz Poręba apelował w ubiegłym tygodniu do polskiego rządu o zgłoszenie budowy kolejnych odcinków drogi Via Carpathia zwanej w […]
Na wniosek europosłów PO, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zadecydowała o zamknięciu petycji dotyczącej trasy Via Carpathia, mającej […]
Władysław Ortyl i Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba wzięli udział w wysłuchaniu publicznym przez Komisję ds. Turystyki i […]
Na wniosek europosłów PO, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zadecydowała o zamknięciu petycji dotyczącej trasy Via Carpathia, mającej […]