Unia i USA chcą mocniej chronić materiały radioaktywne przed terrorystami

24 maja 2024, 15:30 Alert

Podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Jądrowego (ICONS) Komisja Europejska i Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Jądrowego Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (NNSA) ogłosiły wspólne zobowiązanie do wzmocnienia bezpieczeństwa materiałów radioaktywnych. Współpraca ta koncentruje się na zapobieganiu wykorzystaniu takich materiałów w aktach terroryzmu poprzez wielostronne działania na rzecz budowania zdolności.

Wspólne oświadczenie podkreśla potrzebę wzmocnienia środków bezpieczeństwa dla źródeł promieniowania podczas ich użycia, przechowywania i transportu. Inicjatywa opiera się na istniejących programach USA i UE, mających na celu wzmocnienie zdolności krajowych i międzynarodowych. UE i USA będą wspierać państwa w ustanawianiu i utrzymywaniu solidnych reżimów bezpieczeństwa jądrowego oraz popierają rolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w promowaniu międzynarodowej współpracy i świadomości. Znaczącym elementem tej współpracy jest kontynuacja regionalnych ćwiczeń reagowania na zagrożenia radiologiczne, po udanym wydarzeniu w Jassach, w Rumunii. Ćwiczenia te, współorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Radiologicznego (ORS) NNSA i Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, skorzystają z wiedzy technicznej USA i UE. Konferencja ICONS MAEA służy jako platforma dla ministrów, decydentów i ekspertów do dyskusji na temat bezpieczeństwa jądrowego, przeglądu doświadczeń i promowania wytycznych MAEA.

UE zawiesza autoryzację niespełniających wymogów leków generycznych

Komisja Europejska, zgodnie z opinią Europejskiej Agencji Leków (EMA), zwróciła się do państw członkowskich UE o zawieszenie autoryzacji wprowadzania do obrotu serii leków generycznych testowanych przez indyjską firmę Synapse Labs. Inspekcja wykazała, że dane z testów nie spełniają standardów wiarygodności UE. Ocena naukowa EMA wykazała, że dane z Synapse Labs były niewystarczające, aby potwierdzić, że te leki generyczne są równoważne z lekami referencyjnymi. W związku z tym krajowe autoryzacje rynkowe zostaną zawieszone do czasu, aż producenci dostarczą wiarygodne dowody równoważności. Aby zapobiec niedoborom, organy krajowe mogą opóźnić zawieszenie na okres do dwóch lat dla leków o krytycznym znaczeniu. Okres przejściowy pozwala producentom na zebranie i przedłożenie niezbędnych danych, zapewniając równowagę między potrzebą wiarygodnych leków a ciągłością opieki nad pacjentami.

Komisja Europejska / Mateusz Gibała

Michałek: Power to Heat to szansa na dekarbonizację ciepłownictwa z korzyścią odbiorców (ROZMOWA)