Bieńkowska: Nowoczesne inwestycje transportowe trzeba kontynuować

9 maja 2014, 08:53 Drogi

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła w szóstej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który 7-9 maja 2014 r. odbywa się w Katowicach. Wśród tematów paneli dyskusyjnych dominują kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju infrastruktury oraz nowej puli funduszy europejskich.

– Infrastruktura transportowa i transport odgrywają kluczową rolę we współczesnej gospodarce. Aby sprostać potrzebom wynikającym ze wzrostu wymiany towarowej oraz mobilności mieszkańców, a także wykorzystać w pełni potencjał gospodarczy regionu, konieczne jest  kontynuowanie inwestycji służących stworzeniu nowoczesnego systemu transportowego – mówiła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podczas wystąpienia wprowadzającego do panelu „Infrastruktura w Europie Centralnej”. Szefowa resortu dodała, że polityka transportowa na szczeblu krajowym i unijnym w Europie Środkowej powinna być ściśle powiązana z nową perspektywą finansową UE i gwarantować właściwe wsparcie ze strony funduszy strukturalnych.

– Środki dostępne w ramach unijnej polityki spójności pozwoliły Polsce na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury, jako czynnika budującego konkurencyjność gospodarki – mówiła dalej wicepremier.

W jej opinii realizacja programów rozwojowych pozwoliła na ogromny postęp, jeśli chodzi o dostępność transportową miast i regionów, czy też poprawę standardów życia mieszkańców.

–  Pomimo już widocznych efektów w zakresie nadrabiania zapóźnień rozwojowych i likwidowania luki infrastrukturalnej, naszym celem w nadchodzących latach będzie kontynuowanie modernizacji kraju zmierzającej do budowy docelowego układu połączeń transportowych oraz modernizacji infrastruktury ochrony środowiska i energetyki – podkreśliła Bieńkowska.

Jej zdaniem w latach 2014-2020, największym pod względem skali zaangażowanych środków programem dedykowanym rozwojowi infrastruktury, będzie Infrastruktura i Środowisko. Celem nowego programu będzie już nie tylko likwidowanie luk w infrastrukturze o charakterze podstawowym, ale wniesienie istotnego wkładu do krajowej polityki rozwoju, w ramach której mogą być osiągane cele istotne z punktu widzenia całej UE, zapisane w strategii „Europa 2020”.