Bieńkowska: To przełomowy moment dla kolei

3 grudnia 2013, 10:38 Infrastruktura
Elżbieta Bieńkowska

– Transport kolejowy w Polsce znajduje się obecnie w przełomowym momencie. Wszystkie działania: modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych, inwestycje w nowoczesny tabor, zmiany w zarządzaniu grupą PKP mają na celu jedno – uatrakcyjnienie oferty dla pasażerów oraz zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę komfortu podróżnych. Chcemy maksymalnie wykorzystać szanse rozwojowe, jakie stoją przed tym sektorem transportu – mówiła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podczas obchodów Święta Kolejarzy, 2 grudnia 2013 r.

Podczas obchodów, wicepremier Bieńkowska wręczyła odznaczenia zasłużonym i wieloletnim pracownikom kolei. Podkreślała również swoje związki z branżą kolejarską. Najbliżsi członkowie jej rodziny od pokoleń pracowali na kolei.

Powoli dobiega końca aktualna perspektywa UE. Na wszystkie fundusze przeznaczone na kolejowe projekty infrastrukturalne realizowane przez PLK S.A. finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko, zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Podpisane umowy konsumują już 75 proc. alokacji dla kolei. Do końca 2015 roku jest czas na zakończenie kontraktacji, realizację i rozliczenie projektów. Kluczowym wyzwaniem jest też odpowiednie przygotowanie nadchodzącego okresu programowania UE 2014-2020. W jego ramach na transport kolejowy przeznaczone zostaną Fundusze Europejskie w wysokości ponad 7,6 mld euro.

Organizatorem obchodów Święta Kolejarzy była Grupa PKP oraz Związek Pracodawców Kolejowych.