Bittel: Rząd przygotuje strategię rynku kolejowego w oparciu o Plan Morawieckiego

17 listopada 2016, 18:00 Infrastruktura

– Obecna wersja Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, z perspektywą do 2030 roku, nie oddaje w pełni zamierzeń rządu dotyczących roli sektora kolejowego w narodowym systemie transportowym. Dokument ten nie przystaje już do nowej polityki gospodarczej rządu zawartej w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel podczas Konferencji „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”.

Konferencja, objęta patronatem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, poświęcona jest planom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związanym z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury kolejowej; jest też płaszczyzną do dyskusji na temat współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury i podmiotami związanymi z realizacją inwestycji.

fot-wiceminister-andrzej-bittel-podczas-konferencji

Wiceminister A. Bittel poinformował uczestników, że działania obejmujące rozwój transportu kolejowego w Polsce zostaną sformułowane w nowym dokumencie strategicznym, precyzującym zamierzenia rządu w zakresie organizacji, finansowania i funkcjonowania poszczególnych obszarów rynku kolejowego i segmentów przewozów. Zasadniczym zamierzeniem, które zostanie zawarte w aktualizacji Strategii, stanie się ukierunkowanie rozwoju transportu kolejowego i uczynienie z niego konkurencyjnego elementu rynku transportowego. Będzie on oparty na współpracy władz centralnych, samorządów lokalnych, przewoźników i zarządców infrastruktury, którzy dostarczą pasażerom i klientom usługi najwyższej jakości.

– Podejmujemy także działania zmierzające do aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego w zakresie realizacji nakładów, czyli spłaszczenia tzw. górki inwestycyjnej. Tworzymy też podstawy dobrego programu utrzymaniowego – podkreślił wiceminister.

Andrzej Bittel zapewnił, że resort infrastruktury i budownictwa chce, aby koleje w Polsce stały się prężnie funkcjonującą dziedziną gospodarki, tym bardziej, że obecnie zrodziła się atmosfera przyjazna kolei.- Tego zaś nie można zmarnować. Warto podjąć ten wysiłek – dodał wiceminister.

Organizatorem, odbywającej się w dniach 17 – 18 listopada 2016 r. w Warszawie, IX Konferencji „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, jest Polska Izba Producentów i Usług na rzecz Kolei.

Uczestnikami są przedstawiciele Sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, PKP SA, PKP Polskich Linii Kolejowych, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa oraz reprezentanci lokalnych Zakładów Linii Kolejowych z całego kraju i przedsiębiorcy, realizujący inwestycje kolejowe.

Zakres tematyczny obrad obejmuje m.in. plany modernizacji linii kolejowych, wyposażanie infrastruktury w system ERTMS/ETCS/GSM-R oraz monitoring szlaków kolejowych, harmonogramy realizacyjne dla projektów kolejowych do 2023 roku, uproszczenia i regulacje procedur przetargowych, a także nowe technologie i innowacyjne systemy w pracach torowych i sieciowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa