TAG: UTK

Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat. Było o […]
W 2018 roku statystycznie każdy Polak 8 razy jechał pociągiem. Są jednak cztery województwa, których mieszkańcy podróżują dużo częściej […]
Masa towarów przewiezionych w Polsce koleją spadła w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. o 4,5 proc. do 138,5 mln ton w porównaniu do […]
Rok 2018 zakończono wzrostem liczby przewiezionych podróżnych o ponad 2%. Z kolei masa przewiezionych towarów wzrosła o ponad 4,3%. To był […]
W pierwszym półroczu kolej przewiozła ponad 161 mln pasażerów. W każdym miesiącu liczba pasażerów była wyższa niż w minionym roku, a […]
W kwietniu 2019 r. koleją przewieziono ponad 20 mln ton towarów -niespełna o 1,5% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Praca przewozowa […]
Urząd Transportu Kolejowego przedstawia pierwsze podsumowanie danych bezpieczeństwa z 2018 roku. O bezpieczeństwie transportu kolejowego świadczy […]
Urząd Transportu Kolejowego (UTK) podał dane o liczbie pasażerów i towarów przewiezionych przez polskie spółki kolejowe w styczniu 2019 roku.
Ponad 27 milionów pasażerów podróżowało koleją w listopadzie 2018 roku. To o ponad 2,5 miliona więcej niż przed rokiem. W każdym miesiącu […]
W październiku 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów wyniosła ponad 28 mln. To wzrost o blisko 7% w porównaniu z październikiem ubiegłego […]
PKP Energetyka we współpracy z podmiotem SSK Rail postanowiła opracować System Automatycznego Ostrzegania Maszynisty (AOM), który został […]
Pierwszy raz od wielu lat wzrosła średnia prędkość handlowa pociągów towarowych. W 2016 roku osiągnęła wartość ok. 25 km/h. Wzrost może […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia w całości certyfikatu bezpieczeństwa spółce […]
Premier Beata Szydło powołała z dniem 24 listopada br. Ignacego Górę, dotychczasowego pełniącego obowiązki prezesa Urzędu Transportu […]
– Obecna wersja Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, z perspektywą do 2030 roku, nie oddaje w pełni zamierzeń rządu dotyczących roli […]
16 września br. Grupa PKP poinformowała, że do sądu trafił wniosek o stwierdzenie nieważności prywatyzacji firmy PKP Energetyka. Minister […]
Spółka PKP Energetyka wdraża program, który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przewozach kolejowych. Już udało się zmniejszyć […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes UTK wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka S.A […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Z uwagi na zauważalnie dużą liczbę wypadków i incydentów w ruchu kolejowym z udziałem przedsiębiorców […]
Ponad 200 konsekwentnie realizowanych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Większa co roku liczba szkoleń i metod doskonalenia pracy. Nowoczesne […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę PKP Intercity przepisów dotyczących […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Inspektorzy oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu skontrolowali na liniach nr 750, 758 i […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego na swojej stronie internetowej opublikował najnowsze statystyki dotyczące kolejowych […]
Decyzją prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały tzw. autoryzację bezpieczeństwa. Dokument potwierdza […]
(UTK) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Colas Kruszywa sp. z o.o., użytkownika bocznic kolejowych, kary pieniężne za prowadzenie […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, czy przewoźnik kolejowy STK SA z siedzibą we Wrocławiu wprowadził system […]
Urząd Transportu Kolejowego sprawdza, czy maszyniści pojazdów kolejowych oraz ich pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy.
(UTK) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego spółki Freightliner w zakresie stopnia wprowadzenia […]
W wyniku kontroli bocznicy kolejowej użytkowanej przez Centralę Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM w Zabrzu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego […]
W II kwartale 2015 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 93,30% (względem 94,47% w I kwartale 2015 roku).
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez […]
Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 137 Katowice – […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dokonał szczegółowej kontroli pociągów spółki PKP Intercity: TLK 54250 Wydmy, relacji Łeba – […]
24 lipca br. niemiecka krajowa władza bezpieczeństwa opublikowała alert bezpieczeństwa w Systemie Informacji Bezpieczeństwa (SIS), zarządzanym […]
Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej linii nr 133 Dąbrowa Górnicza […]
Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości związane ze sprawnością klimatyzacji u przewoźników: Koleje Wielkopolskie, Szybka Kolej Miejska w […]
Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowych na linii […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące przewozów kolejowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa […]
Wyrokiem z 7 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa […]
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM”, w związku z wejściem w życie 23 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce CARGOTOR, należącej do Grupy PKP CARGO, autoryzację bezpieczeństwa dla zarządcy […]
W trosce o bezpieczeństwo ruchu kolejowego PKP CARGO sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania w tym zakresie. Dotyczą one dwóch obszarów – […]
Od 2011 r. liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą. Jest to efekt przede wszystkim coraz lepszego stanu infrastruktury […]
Pod koniec października prezes UTK zatwierdził cennik PKP PLK na rozkład jazdy 2014/2015. Mimo szeregu krytycznych uwag i opinii przewoźników […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), prowadzi na terenie całego kraju działania kontrolne przewoźników […]