TAG: Audyt jakości

KOMUNIKAT Najwyższa Izba Kontroli Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na […]
Od czerwca do 12 sierpnia br. pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego przeprowadzili ponad 2,3 tys. kontroli klimatyzacji w stołecznych autobusach […]
Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej linii nr 133 Dąbrowa Górnicza […]
Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości związane ze sprawnością klimatyzacji u przewoźników: Koleje Wielkopolskie, Szybka Kolej Miejska w […]
Bezpieczeństwo informacji i stosowanych rozwiązań informatycznych – to główny cel, który przyświecał Grupie PKP przy tworzeniu i wdrażaniu […]