Powstał „kolejowy GPS” od PKP Energetyka i SSK Rail

10 października 2018, 14:15 Alert

PKP Energetyka we współpracy z podmiotem SSK Rail postanowiła opracować System Automatycznego Ostrzegania Maszynisty (AOM), który został wyróżniony przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) 3 października br. w ramach III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Innowacyjny system ostrzegania maszynisty PKP jest odpowiedzią firmy na wypadki w ruchu kolejowym spowodowane brakiem sygnalizacji kabinowej, która mogłaby uprzedzić maszynistę o zbliżającym się znaku.

Luxtorpeda 2.0
Tak ma wyglądać pociąg (fot. ARP)

System wspomagający maszynistę obejmuję kamerę zainstalowaną w kabinie pociągu, z której pobierany jest strumień video. Dedykowany program komputerowy dokonuje analizy otrzymanego obrazu i wydaje komunikaty dla maszynisty. System wykorzystuje sztuczną inteligencję, która wspiera analizę zapisanego obrazu.

– Nie boimy się ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji i testowaniem nowych rozwiązań. Nasz dział badań i rozwoju pracuje nad kilkoma projektami, m.in. magazynami energii czy systemem przeciwdziałania obladzaniu sieci trakcyjnej. Naszymi partnerami są m in. Instytut Kolejnictwa, NCBiR i Politechnika Warszawska. Otrzymujemy dotacje na projekty z funduszy unijnych. Wyróżnienie dla AOM motywuje nas do dalszej, ciężkiej pracy – powiedział Konrad Tyrajski, członek zarządu PKP Energetyka.

System znajduje się obecnie w fazie testów. PKP Energetyka oraz SSK Rail ma nadzieję, że ich produkt zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo na torach w Polsce oraz zmniejszy liczbę zdarzeń następujących po pominięciu sygnału „Stój”.

Jak wskazuje rynek-kolejowy.pl, według najnowszego podsumowania UTK „Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r.” ubiegły rok był bardziej bezpieczny w porównaniu do 2016 roku. W ciągu 12 miesięcy doszło do 252 zdarzeń, na skutek których poniosło śmierć 171 osób, a 87 zostało rannych. Jak wskazuje UTK, jest to spadek na poziomie 5 procent.

Jednym ze wskaźników bezpieczeństwa w ruchu kolejowym są liczby odnoszące się do zdarzeń poprzedzających wypadki. UTK informuje w raporcie, że w 2017 roku zmniejszyła się liczba wypadków we wszystkich kategoriach (pęknięte koła, osie oraz szyny, odkształcanie torów oraz defekty sygnalizacji), poza jedną – pominięcie sygnału „Stój”. UTK niestety od wielu lat odnotowuje coraz większą liczbę zgłoszeń o pominięciu sygnału „Stój”, jednocześnie podkreślając, że można zaobserwować spadek wypadków zaistniałych na skutek pominięcia tego znaku. – Może to być interpretowane jako podnoszący się poziom kultury bezpieczeństwa – pracownicy bezpośrednio zaangażowani w zdarzenie nie boją się przekazywać zgłoszenia do swoich pracodawców, a następnie do Prezesa UTK – przypuszcza UTK. W raporcie wskazano także, że wrasta koszt wypadków – w 2017 roku osiągnął on największą wartość – 167 014 211 euro, co stanowi 36-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego.

PKP Energetyka/Rynek-kolejowy.pl