Ignacy Góra został nowym prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

25 listopada 2016, 11:15 Alert

Premier Beata Szydło powołała z dniem 24 listopada br. Ignacego Górę, dotychczasowego pełniącego obowiązki prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), na stanowisko prezesa UTK, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

– Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn – specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej – Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej – Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej – Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie – Europejski Model Zarządzania – czytamy w komunikacie.

Ignacy Góra / fot. UTK

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Uczestniczył w pracach nad opracowaniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies, podano również.

Ignacy Góra był także od października 2013 roku wiceprezesem UTK ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Pełnił obowiązki prezesa UTK od lutego 2016 r.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach: regulacji transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, licencji i świadectw maszynistów.

ISBNews