Polacy coraz częściej jeżdżą koleją

31 lipca 2019, 10:30 Alert

W pierwszym półroczu kolej przewiozła ponad 161 mln pasażerów. W każdym miesiącu liczba pasażerów była wyższa niż w minionym roku, a najwięcej osób przewieziono w marcu, maju oraz w czerwcu. Świadczy to o stałym trendzie wzrostowym w podróżach koleją w Polsce.

W okresie sześciu pierwszych miesięcy roku łączny wzrost liczby pasażerów wyniósł ponad 7 procent (o ponad 9 mln pasażerów) licząc rok do roku. Praca przewozowa za ten okres wyniosła 10,4 mld pasażerokilometrów i wzrosła o ponad 5 procent (ponad 0,5 mld pasażerokilometrów), zaś eksploatacyjna 83,2 mln pociągokilometrów – wzrost o 2,3% (1,9 mln pociągokilometrów).

W czerwcu 2019 r. liczba pasażerów wyniosła ponad 27, 3 mln, o 5,3 procent więcej niż w czerwcu rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła 1,9 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna 13,8 pociągokilometrów. Wartości te były wyższe niż w czerwcu ubiegłego roku odpowiednio o 4,8 procent oraz 2,5 procent.

– Wyniki przewozowe z pierwszego półrocza nastrajają optymistycznie. Ponad 7-procentowy wzrost liczby pasażerów oznacza, że rok może się zakończyć z wynikiem bliskim 330 mln podróżnych, którzy wybrali kolej – komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W czerwcu rozpoczynają się podróże wakacyjne na większe odległości. Widoczne jest to w średniej odległości przejazdu jednego pasażera, która wzrosła do 70 km, co w stosunku do wcześniejszego miesiąca oznacza wzrost o 4 km.

Urzędu Transportu Kolejowego