UTK: ograniczenia eksploatacyjnye na liniach kolejowych Katowice – Legnica i Katowice Ligota – Nędza

19 sierpnia 2015, 19:30 Infrastruktura

Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 137 Katowice – Legnica oraz nr 140 Katowice Ligota – Nędza.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na odcinkach linii kolejowych:

– nr 137 Katowice – Legnica,

– nr 140 Katowice Ligota – Nędza.

Naruszenie przepisów przez zarządcę dotyczyło:

  • drzew rosnących w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru na linii kolejowej zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego,
  • obecności w wybranych lokalizacjach gałęzi drzew w odległości mniejszej niż 2,5 m od sieci trakcyjnej,
  • obecności gałęzi drzew zasłaniających głowicę semafora wjazdowego do stacji Sławięcice,
    nieskutecznego dozorowania przez zarządcę linii kolejowych.

Wyniki działań:

Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności, w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego