TAG: Województwo śląskie

Na początku tego roku doszło do połączenia trzech górnośląskich instytutów badawczych: Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, […]
Premier Mateusz Morawiecki i minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda ogłosili dzisiaj na konferencji prasowej w Zabrzu, że Komisja […]
Aktywista miejski, ekolog i katowicki radny Patryk Białas wygrał proces sądowy z gminą Szczyrk, która kazała turystom uiszczać opłatę […]
W wyniku kontroli bocznicy kolejowej użytkowanej przez Centralę Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM w Zabrzu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego […]
Ponad 8 ton ładunku wylądowało na Pustyni Błędowskiej w największym jednorazowym spadochronowym zrzucie towarowym od kilkudziesięciu lat.
(Koleje Śląskie) W związku z niezaplanowanym wydłużeniem prac remontowo-modernizacyjnych Polskich Linii Kolejowych S.A., część pociągów […]
Zarząd KHW SA podjął uchwałę wprowadzającą czwartą edycję Programu Dobrowolnych Odejść. 
31 sierpnia 2015r. została podpisana umowa na budowę autostrady na odcinku „G” od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z […]
Założenia zawarte w biznesplanie Nowej KW, zakładające m. in. zwiększenie wydobycia węgla koksowego oraz obniżenie kosztów wydobycia są […]
26 sierpnia 2015r. podpisana została umowa na budowę autostrady A1 na odcinku „I” węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez […]
Premier odwiedziła krakowską hutę ArcelorMittal Poland (dawna Huta im. Sendzimira). Podczas wizyty przedstawiła działania rządu na rzecz […]
Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 137 Katowice – […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dokonał szczegółowej kontroli pociągów spółki PKP Intercity: TLK 54250 Wydmy, relacji Łeba – […]
Prawie 50 milionów złotych przeznaczyły Polskie Linie Kolejowe na rewitalizację linii nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice. Efektem prac będzie […]
Województwo Śląskie jest pierwszym regionem, który podpisał z ministerstwem infrastruktury Kontrakt Terytorialny. Dokument, który będzie […]