Jak często jeździmy koleją?

31 października 2019, 12:00 Alert

W 2018 roku statystycznie każdy Polak 8 razy jechał pociągiem. Są jednak cztery województwa, których mieszkańcy podróżują dużo częściej. Jednak w niektórych regionach liczba podróży koleją nie przekracza dwóch rocznie. Dane dotyczące wykorzystania w poszczególnych województwach znaleźć można w analizie UTK „Kolej w województwach”.

H. Cegielski - FPS

W czołówce województw pod względem wykorzystania kolei są: pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. W tych regionach podróżuje się częściej niż średnio w całej Polsce.

Mieszkaniec województwa pomorskiego wsiadał do pociągu ponad 20 razy w roku. Na Pomorzu 93% podróży stanowią przejazdy regionalne i aglomeracyjne. To najwyższy współczynnik w Polsce. Pokazuje to, że codzienne dojazdy do pracy czy szkoły stanowią o sile transportu kolejowego w tym regionie. W Trójmieście kolej współdziała z transportem miejskim. Podobnie jest w mazowieckim. Tu działa jedyny w Polsce należący do miasta przewoźnik kolejowy – SKM.

W raporcie „Kolej w województwach” przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego przedstawione są również zmiany w korzystaniu z kolei w 16 regionach. Tylko w dwóch – w mazowieckim i lubelskim – liczba podróży koleją minimalnie spadła. Wpływają na to z pewnością długotrwałe remonty szlaków kolejowych: między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim oraz między Warszawą a Lublinem.

– Nie ma wątpliwości, że kolej jako środek transportu, którego rola jest podkreślana w polityce transportowej Unii Europejskiej, powinna stanowić ważny punkt w planach transportowych jednostek samorządu terytorialnego – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W tym przypadku bardzo ważna jest współpraca władz z przewoźnikami, a także wsłuchanie się w głos mieszkańców – informuje.

Tegoroczne wydanie raportu uzupełnione zostało o prezentacje polityk transportowych poszczególnych województw w zakresie wykorzystania kolei. Od zdefiniowania i późniejszej realizacji takiej polityki zależy, czy rola kolei w życiu społeczności lokalnych będzie wzrastać. Ważna jest również współpraca między zarządcą infrastruktury a samorządami. To tu pojawia się najwięcej konfliktów i nieporozumień, które powodują, że oferta kolejowa nie zwiększa swojej atrakcyjności dla mieszkańców wielu regionów.

Urząd Transportu Kolejowego