Prezes UTK ponownie stwierdza nieprawidłowości w międzynarodowym pociągu EuroCity „Sobieski” relacji Wiedeń – Gdynia Główna w zakresie bezpieczeństwa i jakości przewozów

11 sierpnia 2015, 12:14 Infrastruktura

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące przewozów kolejowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. W wyniku podjętych działań Prezes UTK ponownie stwierdził nieprawidłowości w pociągu spółki PKP Intercity EC „Sobieski” relacji Wiedeń – Gdynia Główna.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

 • eksploatacji wagonów pasażerskich, pomimo wydanej przez Prezesa UTK decyzji ograniczających ich eksploatację,
 • niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu podróżowania w odniesieniu do temperatury w pojeździe,
 • eksploatacji pojazdów pasażerskich z niesprawnym układem klimatyzacji,
 • eksploatacji pojazdów z niesprawnymi drzwiami przedziałowymi,
 • eksploatacji pojazdów pasażerskich z niesprawną pneumatyką drzwi czołowych (między wagonami),
 • eksploatacji pojazdów z nieczynnymi drzwiami bocznymi,
 • eksploatacji pojazdów pasażerskich z nieczynnymi toaletami w większości z wagonów.

1-9930

Podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu br. w pociągu EC „Sobieski” relacji Wiedeń – Gdynia Główna, stwierdzono niezapewnienie odpowiednich warunków podróżowania z uwagi na wysokie wartości temperatury powietrza (ze względu na uszkodzenie systemu klimatyzacji) – dochodzące do 34,3°C wewnątrz wagonu pasażerskiego. Analogiczne nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli Prezesa UTK w dniu 6 sierpnia 2015 roku.

1-9931

Ze względu na liczne nieprawidłowości w pociągu EC „Sobieski”, ponownej kontroli Prezes UTK poddał ten pociąg w dniu 8 sierpnia 2015 roku. W pociągu stwierdzono analogiczne nieprawidłowości. Pomiary wykazały temperaturę przekraczającą wewnątrz pojazdu 36°C.

1-9935

Podczas kontroli stwierdzono również, że w składzie pociągu znajdowały się wagony, które nie powinny przewozić pasażerów. W wyniku wcześniejszych kontroli, decyzjami Prezesa UTK ich eksploatacja została ograniczona.

1-9932

Wyniki przeprowadzanych działań kontrolnych:

 • Prezes UTK ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel przeprowadzanych działań kontrolnych:

 • zwiększenie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego