UTK: Stwierdzono nieprawidłowości w spółce PKP Cargo

8 stycznia 2016, 08:30 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Inspektorzy oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu skontrolowali na liniach nr 750, 758 i 275 pociąg spółki PKP Cargo. Stwierdzili naruszenie przepisów dotyczących nadzoru nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu z 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym.

Stosowano niezgodny z obowiązującym wzorem wykaz pojazdów w składzie pociągu (nazewnictwo było nieodpowiednie, brakowało wymaganych danych i rubryk). Niewłaściwie sporządzony wykaz nie odpowiadał stanowi faktycznemu i nie dostarczał potrzebnych informacji na temat pojazdów znajdujących się w składzie pociągu.

Celem działań Urzędu jest podwyższenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, a także zwiększenie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie i o zasadach eksploatacji pojazdów kolejowych.