PKP PLK z autoryzacją bezpieczeństwa wydaną przez UTK

17 grudnia 2015, 08:20 Infrastruktura

Decyzją prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały tzw. autoryzację bezpieczeństwa. Dokument potwierdza spełnienie przez narodowego zarządcę infrastruktury wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Urząd Transportu Kolejowego, na wniosek PLK, przez ostatnie kilka miesięcy badał, czy wdrożony przez zarządcę infrastruktury system zarządzania bezpieczeństwem zgodny jest obowiązującymi przepisami prawa i właściwie stosowany oraz czy Spółka rzetelnie wypełnia ciążące na niej obowiązki w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Rezultatem jest wydanie Polskim Liniom Kolejowym tzw. „autoryzacji bezpieczeństwa”, z mocą obowiązywania do roku 2020.

Bezpieczeństwo to priorytet na kolei, dlatego prowadzimy szereg działań służących temu, aby pociągi w Polsce jeździły nie tylko na czas, ale także zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzja Prezesa UTK to potwierdzenie, że z tego zadania wywiązujemy się kompetentnie zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym i systemowym. Polskie Linie Kolejowe spełniają wszystkie normy przewidziane dla europejskich zarządców infrastruktury kolejowej – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dokument „Autoryzacja Bezpieczeństwa” potwierdza spełnienie przez PLK wymogów niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego i sygnalizacji. To także dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem PLK umożliwia wykonywanie zadań wszystkim przewoźnikom kolejowym zgodnie z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, krajowymi przepisami bezpieczeństwa i warunkami określonymi w ich certyfikatach bezpieczeństwa. System zapewnia ponadto właściwą koordynację działań zarządcy i przewoźników kolejowych w sytuacjach awaryjnych na sieci kolejowej w Polsce. Poprzednią autoryzację bezpieczeństwa PLK otrzymała 30.12.2010 r. obowiązuje do 29.12.2015 r.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe