Żałobka: Rośnie bezpieczeństwo na kolei

4 marca 2015, 11:06 Infrastruktura

Od 2011 r. liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą. Jest to efekt przede wszystkim coraz lepszego stanu infrastruktury kolejowej, doskonalenia zawodowego pracowników kolei i kontroli prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. Ministerstwo infrastruktury podsumowało działania realizowane na rzecz bezpieczeństwa na kolei.  – Od czterech lat liczba wypadków na kolei się zmniejsza, rok 2014 był pod tym względem najbezpieczniejszy w historii – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka.

Jak dodał, od 2013 r. zwiększają się nakłady ponoszone przez PKP PLK na remonty i wymiany torów. W 2013 r. było to ponad 5 mld zł, w 2014 wydano około 7 mld zł, w tym roku wydatki przekroczą 8 mld zł. Jednocześnie PKP Intercity realizuje program wymiany i modernizacji taboru, na który przeznaczono 5,6 mld zł. Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wpływ mają realizowane działania w obszarze legislacyjnym. W 2014 r. wprowadzono pakiet rozporządzeń, w którym kompleksowo uregulowano proces szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Znowelizowana została także ustawa o transporcie kolejowym, do której wprowadzono m.in. regulacje eliminujące nieprawidłowości związane z naruszaniem norm czasu pracy przez maszynistów.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju