Punktualność przewozów pasażerskich w drugim kwartale 2015 roku

28 sierpnia 2015, 15:30 Infrastruktura

W II kwartale 2015 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 93,30% (względem 94,47% w I kwartale 2015 roku).

W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 386,9 tys. pociągów (o ok. 4,6 tys. więcej niż w I kwartale 2015 roku). Średni czas opóźnień pociągów na przybyciu, z włączeniem opóźnień do 5 minut, wyniósł 8 minut 1 sekundę. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu do 5 minut – 69,1% (57,9 tysiąca) oraz opóźnione na przybyciu od 5 do 60 minut 29,5% (24,7 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w II kwartale odwołali 538 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za II kwartał 2015 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2015 roku

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego