Kostowski: CARGOTOR bezpiecznie zarządza siecią kolejową

7 kwietnia 2015, 15:00 Infrastruktura

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce CARGOTOR, należącej do Grupy PKP CARGO, autoryzację bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej. Tym samym potwierdził, że CARGOTABOR zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz udostępnianie przewoźnikom infrastruktury kolejowej.

Wniosek o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa został złożony do UTK pod koniec 2014 roku. Wcześniej CARGOTOR musiał uzyskać zatwierdzenie kilkunastu instrukcji funkcjonowania – zasad, przepisów i procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. Każda z nich podlegała osobnej akceptacji prezesa UTK. Jednocześnie przeprowadzono konieczne szkolenia dla pracowników firmy. Był to warunek niezbędny do złożenia wniosku o autoryzację bezpieczeństwa.

– To bardzo ważne wydarzenie dla spółki CARGOTOR. Udzielenie nam autoryzacji bezpieczeństwa przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego potwierdziło, że ostatnie kilkanaście miesięcy ciężkiej pracy zostały dobrze spożytkowane – mówi Artur Kostowski, prezes zarządu CARGOTOR. – Potwierdza to, że stworzyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem, który zapewni niezakłócone funkcjonowanie spółki i dobre wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków – dodaje Artur Kostowski.

Uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa potwierdza, że CARGOTOR działa w oparciu o jasne i przejrzyste zasady w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

CARGOTOR jest zarządcą infrastruktury kolejowej, wchodzącym w skład grupy kapitałowej PKP CARGO. Spółka ta powstała w październiku 2013 roku w wyniku realizacji decyzji UTK. Zajmuje się udostępnianiem infrastruktury logistycznej i usługowej na zasadach komercyjnych, z poszanowaniem równości wszystkich zainteresowanych podmiotów. CARGORABOR gwarantuje bezpieczny transport towarów koleją na zarządzanym obszarze. 100 proc. udziałów w spółce CARGOTOR posiada PKP CARGO.

Źródło: PKP Cargo